Artikel Terkini

Hi HOME : Timothy Tiah, Founder of Colony : The Emerging Trends of Co-Spaces


Timothy Tiah, pengasas penempatan bekerja bersama, Colony, berkongsi konsep co-working spaces. Sebenarnya setelah mengkaji balik, beliau sedar bahawa perniagaan ini banyak kelebihannye tersendiri.

1.The Gig Economy

Co-working spaces menyokong ekonomi kebanyakan individu yang mengambil pekerjaan kontrak atau bekerja freelance. Mereka memerlukan tempat bekerja yang selesa tetapi tidak mahu komitmen wang yang terlalu tinggi.

2. Decentralised Workforce

Kebanyakan syarikat yang perniagaan berkonsepkan teknologi tidak perlu penempatan yang besar untuk bekerja. Syarikat-syarikat ini hanya menggunakan infrastruktur teknologi seperti laptop dan perkerja yang kepakaran dalam bidang teknologi.

3. Tempat Berkolaborasi

Perniagaan yang dijalankan oleh Timothy memupuk nilai kolaborasi antara individu yang menyewa tempat beliau untuk bekerja.

4. Pekerja Bermotivasi

Kebanyakan co-working spaces direka dengan suasana yang kondusif untuk bekerja. Ia sedikit sebanyak memberi motivasi kepada individu yang bekerja di tempat yang sebegini.

5. Menyokong Teknologi Terkini

Suasana tempat yang memupuk semangat bekerjasama juga menyokong perniagaan yang menerapkan budaya teknologi terkini.

Untuk mendalami lebih lanjut, kunjungi laman web Hi Home di www.hihomes.my 

Source link