Artikel Terkini

PNB perjelas kepada SC berhubung isu pelantikan bekas PresidenKUALA LUMPUR: Permodalan Nasional Berhad (PNB) telah memberi penjelasan awal kepada Suruhanjaya Sekuriti (SC) berhubung isu pelantikan bekas Presiden dan Ketua Pegawai Kumpulan (PGCE), Jalil Abdul Rasheed, pada hari ini.

Syarikat itu turut menyatakan bahawa mereka memandang serius tentang kenyataan terbuka SC bertarikh 18 Jun lalu.

Sehubungan itu, sebuah jawatankuasa khas telah dibentuk bagi menyiasat proses pelantikan bekas PGCE PNB.

Badan itu menyatakan bahawa berdasarkan Garis Panduan Perlesenan SC, pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal (CMSL) harus meminta persetujuan SC terlebih dahulu untuk melantik ketua eksekutifnya, kata SC dalam satu kenyataan, baru-baru ini.

Melalui proses ini, pemegang lesen CMSL dan lembaga pengarahnya diminta untuk melakukan usaha yang sewajarnya berkaitan kemampuan dan kecekapan mana-mana individu untuk memimpin entiti berlesen CMSL ini. Ini termasuk menilai, antara lain, kemampuan individu itu untuk melaksanakan kemahiran dan ketekunan sewajarnya dalam menjawat jawatan tersebut.

Di samping itu, SC menyatakan bahawa mereka akan melakukan penilaian peraturan mengenai latar belakang individu dengan agensi penguatkuasaan undang-undang yang berkaitan.

Menurut SC, keperluan dan amalan SC ini adalah setanding dengan tahap yang diterapkan oleh pengawal selia pasaran modal lain di rantau ini.

Sebagai pemegang CMSL, PNB diminta untuk memastikan bahawa semua maklumat yang diserahkan kepada SC untuk pelantikan bekas ketuanya, termasuk pengalaman kerjanya dan kelayakan akademik yang disediakan dalam borang permohonan dan dokumen sokongan, adalah benar.

Keperluan ini dinyatakan dengan jelas dalam borang permohonan yang berkaitan.

Dalam hal ini, PNB telah menyatakan kepada SC bahawa semua maklumat yang diberikan dalam penyerahannya kepada SC untuk pelantikan bekas ketua mereka, adalah benar dan betul.

Baru-baru ini, SC diberitahu mengenai percanggahan maklumat dalam penyerahan syarikat kepada SC berhubung dengan kelayakan akademik dan pengalaman kerja bekas ketua mereka.

SC menyatakan bahawa mereka telah menjalankan siasatan yang sewajarnya, dan telah mendapat pengesahan tentang percanggahan maklumat ini.

SC turut berkata, pihak PNB belum memberi penjelasan tentang percanggahan maklumat ini, namun perkara ini telah dikemas kini oleh PNB dalam satu respon hari ini.

Source link

Related Posts