Artikel Terkini

SC dan Bursa Malaysia Lanjutkan Fleksibiliti Pembiayaan Margin Sementara Sehingga 31 Disember 2020


Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) dan Bursa Malaysia Berhad (Bursa Malaysia) melanjutkan langkah-langkah bantuan sementara yang berkaitan dengan pembiayaan margin sehingga 31 Disember 2020. Langkah-langkah bantuan, yang berkuatkuasa pada 27 Mac 2020, akan berakhir pada 30 September 2020.

Fleksibiliti yang diberikan di bawah langkah-langkah bantuan akan membolehkan broker menguruskan kemudahan pembiayaan margin pelanggan mereka dengan lebih baik di samping ketidaktentuan pasaran yang berterusan akibat pandemik Covid-19 dan mengekalkan kestabilan dalam pasaran.

Dalam tempoh masa sementara ini, broker boleh terus menggunakan budi bicara sama ada mahu atau tidak untuk meneruskan langkah jualan secara paksa kepada pelanggan, dan menerima jenis jaminan lain daripada pelabur seperti bon, amanah saham, emas dan harta tidak alih untuk tujuan pembiayaan margin. Sebelum ini, broker diminta untuk membubarkan akaun margin pelanggan mereka secara automatik sekiranya ekuiti dalam akaun tersebut susut di bawah 130% daripada baki tertunggak.

Langkah sementara ini bergantung kepada broker yang memenuhi nisbah kecukupan modal dan dana pemegang saham seperti yang dikehendaki oleh Bursa Malaysia. Mereka juga diharapkan menggunakan budi bicara yang sewajarnya dengan polisi risiko kredit mereka sendiri.

SC dan Bursa Malaysia akan terus memantau perkembangan pasaran sekuriti dan menilai kecukupan langkah-langkah yang ada untuk menyokong pasaran yang teratur dan mengurangkan potensi risiko. Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai pelbagai langkah dalam membantu peserta pasaran modal mengurangkan potensi risiko yang timbul daripada Covid-19, sila layari www.sc.com.my/covid-19.

About Securities Commission Malaysia

The Securities Commission Malaysia (SC), a statutory body reporting to the Minister of Finance, was established under the Securities Commission Act 1993. It is the sole regulatory agency for the regulation and development of capital markets. SC has direct responsibility for supervising and monitoring the activities of market institutions, including the exchanges and clearing houses, and regulating all persons licensed under the Capital Markets and Services Act 2007. More information about SC is available on its website at www.sc.com.my. Follow SC on twitter at @SecComMy for more updates.

About Bursa Malaysia

Bursa Malaysia is an approved Exchange holding company under Section 15 of the Capital Markets and Services Act 2007. A public company limited by shares under the Companies Act 2016, Bursa Malaysia operates a fully-integrated exchange, offering equities, derivatives, offshore, bonds as well as Islamic products, and provides a diverse range of investment choices globally.

For more information on Bursa Malaysia, visit www.bursamalaysia.com

Iklan


Iklan

Source link