Pinjaman LPPSA

Apakah Kelayakan yang Diperlukan untuk Mohon Loan Rumah LPPSA?

ksfe2z4reem

Apakah Kelayakan yang Diperlukan untuk Mohon Loan Rumah LPPSA?

 

rumahibs fb cover 03

@rumahibs 🏡 Perkembangan terbaru kerja2 di site. 🏡 🚧 Progress Kerja: Serah Kunci Rumah IBS 📈 Stage: 7th 👨🏻‍💼 Site Owner: Puan Noor Hayati 📌 Lokasi: Saujana Utama, Sungai Buloh 👷 Kontraktor: Maju Cekap Construction Sdn Bhd. ⚡Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En Saif Muhtar ditalian 016-35473 🔗 RumahIBS.com ♬ original sound – RumahIBS

 

Apakah syarat umur untuk memohon LPPSA?

Untuk memohon Loan Perumahan Penjawat Awam 1Malaysia (LPPSA), terdapat beberapa syarat umur yang perlu dipenuhi:

 • Umur minimum pada tarikh permohonan ialah 21 tahun. Ini bermakna, pemohon mestilah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun pada tarikh permohonan dibuat.
 • Umur maksimum pada tarikh matang pinjaman ialah 60 tahun. Ini bermakna, pada tarikh pinjaman selesai dibayar, umur pemohon tidak boleh melebihi 60 tahun.
 • Bagi pemohon yang berkhidmat kurang 3 tahun, umur maksimum ialah 58 tahun pada tarikh matang pinjaman.

Jadi, asasnya pemohon LPPSA perlu berumur antara 21 hingga 60 tahun, bergantung kepada tempoh perkhidmatan. Ini bagi memastikan pemohon mampu membayar balik pinjaman sehingga tarikh matang.

Selain itu, terdapat syarat umur minimum untuk pasangan pemohon:

 • Pasangan pemohon mestilah berumur sekurang-kurangnya 18 tahun pada tarikh permohonan LPPSA dikemukakan.

Umur minimum dan maksimum ini perlu dipatuhi bagi memastikan kelayakan dan kemampuan pemohon untuk memohon dan membayar balik pinjaman LPPSA. Permohonan yang tidak memenuhi syarat umur ini akan ditolak.

 

Apakah syarat gaji minimum untuk memohon LPPSA?

Untuk layak memohon LPPSA, pemohon dikehendaki memenuhi syarat gaji minimum seperti berikut:

 • Bagi pemohon tunggal, gaji minimum ialah RM2,000 sebulan.
 • Bagi pemohon berkahwin, gaji minimum adalah RM2,500 sebulan.

Ini bermakna gaji bulanan bersih selepas potongan KWSP, cukai dan lain-lain potongan mestilah pada kadar minimum tersebut.

Selain gaji pokok, pendapatan sampingan juga boleh diambil kira, seperti elaun, imbuhan tetap, bayaran lebih masa, dan lain-lain yang diterima bulanan. Ini tertakluk pada budi bicara pihak LPPSA.

Pemohon juga perlu mengemukakan slip gaji 3 bulan terkini sebagai bukti pendapatan. Slip gaji ini akan disahkan oleh pihak majikan.

Syarat gaji minimum ini bagi memastikan pemohon mampu membayar ansuran bulanan LPPSA. Jika gagal memenuhi syarat ini, permohonan LPPSA berkemungkinan akan ditolak.

 

Bolehkah pemohon LPPSA memohon pinjaman 100%?

Kebanyakan pemohon tertanya-tanya sama ada boleh memohon pembiayaan 100% melalui LPPSA.

Jawapannya, pemohon LPPSA layak memohon pembiayaan sehingga 100% daripada harga belian rumah, tertakluk kepada syarat berikut:

 • Harga belian rumah tidak melebihi RM300,000 untuk Semenanjung Malaysia dan RM200,000 untuk Sabah/Sarawak.
 • Pemohon tidak memiliki rumah sendiri.
 • Pemohon tidak pernah menerima pinjaman perumahan kerajaan sebelum ini.

Walau bagaimanapun, pemohon dinasihatkan untuk menyediakan sekurang-kurangnya 10% daripada harga belian sebagai wang pendahuluan. Ini dapat mengurangkan jumlah pinjaman dan menjimatkan kos kewangan dalam jangka panjang.

Selain itu, pemohon perlu lulus penilaian kredit oleh pihak LPPSA berdasarkan profil kewangan peribadi. Jika profil kewangan tidak kukuh, permohonan 100% mungkin ditolak.

Jadi secara ringkasnya, pemohon LPPSA layak memohon 100% pembiayaan tertakluk kepada kelulusan pihak LPPSA. Tetapi disarankan untuk menyediakan wang pendahuluan bagi mengurangkan jumlah pinjaman.

 

1 Berapak Kos Bina Rumah Saya

Bolehkah suami dan isteri memohon LPPSA secara berasingan?

Ini merupakan persoalan yang kerap ditanya oleh pasangan yang bekerja dalam perkhidmatan awam.

Jawapannya, suami dan isteri yang kedua-duanya penjawat awam LAYAK memohon LPPSA secara berasingan, tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

 • Tiada pemilikan rumah di kalangan suami atau isteri sebelum ini.
 • Gaji minimum suami dan isteri masing-masing memenuhi syarat LPPSA.
 • Suami dan isteri tidak boleh menjamin pinjaman antara satu sama lain.
 • Kelayakan maksimum pembiayaan bagi setiap pemohon adalah berdasarkan gaji masing-masing.

Kelebihan permohonan secara berasingan:

 • Meningkatkan kelayakan maksimum pembiayaan keseluruhan.
 • Mempercepatkan proses kelulusan jika salah seorang tidak lulus penilaian kredit.
 • Mengurangkan risiko jika salah seorang pemohon hilang pencen atau berlaku perceraian.

Walau bagaimanapun, suami dan isteri perlu bersedia dengan 2 ansuran bulanan berasingan jika diluluskan secara berasingan. Pihak bank akan menilai merit setiap permohonan secara berasingan.

 

Bolehkah menjamin pinjaman LPPSA untuk saudara mara?

Ramai pemohon LPPSA ingin menjamin pinjaman saudara mara yang juga penjawat awam. Namun, adakah ia dibenarkan?

Secara amnya, pemohon LPPSA TIDAK DIBENARKAN menjamin pinjaman saudara mara seperti ibu bapa, adik-beradik atau famili lain walaupun mereka juga penjawat awam.

Ini kerana, setiap pemohon LPPSA perlu memohon dan diluluskan pinjaman atas merit masing-masing.

Walau bagaimanapun, pengecualian diberikan kepada pasangan suami isteri yang kedua-duanya penjawat awam. Mereka boleh menjamin pinjaman antara satu sama lain tertakluk kepada terma dan syarat LPPSA.

Sebab menjamin pinjaman saudara mara tidak dibenarkan:

 • Meningkatkan risiko kemungkiran bayaran kerana bergantung kepada peminjam lain.
 • Memberi tanggungjawab tambahan kepada penjamin tanpa faedah.
 • Menjejaskan penilaian kredit dan kelayakan maksimum pembiayaan penjamin.

Oleh itu, setiap pemohon dinasihatkan memohon LPPSA atas kapasiti kewangan sendiri, kecuali pasangan suami isteri. Ini bagi melindungi kepentingan semua pihak terlibat dalam pinjaman LPPSA.

 

Bolehkah memohon LPPSA jika mempunyai pinjaman perumahan sedia ada?

Ramai pemohon tertanya-tanya sama ada mereka masih layak memohon LPPSA jika sudah mempunyai pinjaman perumahan daripada bank atau institusi kewangan lain.

Secara umumnya, pemohon yang mempunyai pinjaman perumahan sedia ada masih LAYAK memohon LPPSA, tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

 • Pemohon mesti penjawat awam yang layak.
 • Pemohon mesti memenuhi syarat gaji minimum LPPSA.
 • Jumlah ansuran bulanan bagi SEMUA pinjaman perumahan tidak melebihi 60% daripada pendapatan bulanan pemohon.

Walau bagaimanapun, permohonan ini akan tertakluk kepada penilaian kredit oleh pihak LPPSA. Mereka akan menilai profil kewangan pemohon secara menyeluruh sebelum meluluskan permohonan.

Faktor-faktor yang akan dinilai termasuk:

 • Jumlah pinjaman perumahan sedia ada.
 • Jumlah ansuran bulanan keseluruhan.
 • CCRIS pemohon.
 • Pendapatan bulanan pemohon.

Oleh itu, walaupun secara teknikalnya masih boleh memohon, namun kelulusan bergantung sepenuhnya kepada penilaian pihak LPPSA.

 

2 Skim Zero Deposit

 

Bolehkah memohon LPPSA jika mempunyai pinjaman kenderaan?

Ramai pemohon LPPSA mempunyai pinjaman kenderaan sedia ada dan tertanya-tanya sama ada ia menjejaskan kelayakan memohon LPPSA.

Secara amnya, wujudnya pinjaman kenderaan sedia ada TIDAK menghalang pemohon daripada memohon LPPSA.

Walau bagaimanapun, permohonan LPPSA masih tertakluk kepada penilaian kredit oleh pihak LPPSA.

Antara perkara yang akan dinilai:

 • Jumlah pinjaman kenderaan sedia ada.
 • Jumlah ansuran bulanan keseluruhan termasuk LPPSA.
 • CCRIS pemohon.
 • Pendapatan bulanan pemohon.

Selagi jumlah ansuran bulanan tidak melebihi 60% daripada pendapatan bulanan, dan CCRIS pemohon baik, kebarangkalian untuk diluluskan adalah tinggi.

Namun demikian, pemohon dinasihatkan untuk mengurangkan bebanan pinjaman sedia ada sebelum memohon LPPSA bagi meningkatkan peluang kelulusan.

Contohnya, menyelesaikan dahulu pinjaman kenderaan atau kad kredit yang mempunyai baki tinggi. Ini dapat memperbaiki nisbah pinjaman terhadap pendapatan bulanan pemohon.

 

Bolehkah memohon LPPSA jika mempunyai pinjaman peribadi?

Selain pinjaman perumahan dan kenderaan, ramai pemohon LPPSA juga mempunyai pinjaman peribadi sedia ada. Adakah ini menjejaskan kelayakan memohon?

Pada dasarnya, wujudnya pinjaman peribadi sedia ada tidak menghalang pemohonan LPPSA, tertakluk kepada penilaian pihak LPPSA.

Beberapa perkara yang akan dinilai:

 • Jumlah pinjaman peribadi sedia ada.
 • Jumlah ansuran bulanan keseluruhan termasuk LPPSA.
 • CCRIS pemohon.
 • Pendapatan bulanan pemohon.

Selagi nisbah pinjaman terhadap pendapatan tidak melebihi 60% dan CCRIS baik, kebarangkalian untuk diluluskan masih cerah.

Walaupun begitu, pemohon disarankan untuk mengurangkan bebanan kewangan sedia ada bagi meningkatkan peluang permohonan LPPSA.

Contohnya, menyelesaikan dahulu pinjaman peribadi yang mempunyai kadar faedah tinggi atau ansuran bulanan besar. Ini penting bagi memperbaiki nisbah pinjaman terhadap pendapatan bulanan.

 

Adakah pemohon LPPSA perlu sediakan deposit atau wang pendahuluan?

Kebanyakan pemohon tertanya-tanya sama ada perlu menyediakan wang pendahuluan atau deposit semasa memohon LPPSA.

Secara umumnya, TIADA keperluan bagi pemohon LPPSA menyediakan deposit atau wang pendahuluan. Ini bermakna, pemohon layak memohon pembiayaan sehingga 100% daripada harga rumah.

Namun, disarankan agar pemohon menyediakan sekurang-kurangnya 10% daripada harga rumah sebagai wang pendahuluan.

Kelebihan menyediakan wang pendahuluan:

 • Mengurangkan jumlah pinjaman, maka mengurangkan jumlah bayaran faedah.
 • Meningkatkan peluang kelulusan kerana komitmen pemohon untuk membiayai sebahagian kos.
 • Mempercepatkan proses urusan selepas kelulusan.

Walau bagaimanapun, keputusan untuk menyediakan wang pendahuluan bergantung kepada kemampuan kewangan pemohon. Bukanlah satu kemestian untuk layak memohon LPPSA.

 

Berapakah tempoh maksimum LPPSA?

LPPSA menawarkan tempoh pinjaman maksimum sehingga 30 tahun bergantung kepada umur pemohon.

Secara umumnya, tempoh pinjaman yang ditawarkan adalah:

 • 30 tahun – Untuk pemohon berumur 21 hingga 30 tahun.
 • 25 tahun – Untuk pemohon berumur 31 hingga 35 tahun.
 • 20 tahun – Untuk pemohon berumur 36 tahun dan ke atas.

Tempoh ini merangkumi tempoh penangguhan dan tempoh pembayaran.

Contohnya, untuk pemohon berumur 28 tahun layak memohon tempoh pinjaman 30 tahun terdiri daripada:

 • Tempoh penangguhan: 2 tahun
 • Tempoh pembayaran: 28 tahun

Tempoh penangguhan membolehkan pemohon menangguhkan pembayaran ansuran selama 2 tahun atau sehingga rumah siap dibina.

Tempoh pinjaman yang panjang dapat membantu mengurangkan jumlah ansuran bulanan pemohon LPPSA.

 

Apakah kadar faedah efektif LPPSA?

Kadar faedah efektif LPPSA adalah pada kadar 4% setahun pada tahun 2023.

Kadar faedah ini kekal sepanjang tempoh pinjaman, tidak seperti pinjaman bank yang berubah-ubah.

Berikut adalah contoh pengiraan faedah efektif LPPSA:

 • Pinjaman: RM300,000
 • Tempoh: 30 tahun
 • Kadar faedah: 4% setahun

Jumlah faedah sepanjang 30 tahun: RM300,000 x 4% x 30 tahun = RM360,000

Jumlah keseluruhan bayaran: RM300,000 (pinjaman) + RM360,000 (faedah) = RM660,000

Oleh itu, kadar faedah efektif ialah RM360,000/RM300,000 x 100 = 120% daripada jumlah pinjaman.

Kadar 4% ini jauh lebih rendah berbanding pinjaman perumahan komersial yang boleh mencecah 5% hingga 7% setahun.

 

3 Spesifikasi Rumah

 

Apakah dokumen yang diperlukan untuk permohonan LPPSA?

Dokumen-dokumen asas yang perlu disertakan semasa permohonan LPPSA adalah:

 • Borang permohonan LPPSA lengkap diisi.
 • Salinan Kad Pengenalan pemohon/pasangan.
 • Salinan Sijil Nikah (jika berkahwin).
 • Slip gaji 3 bulan terkini.
 • Penyata KWSP terkini.
 • Penyata bank 3 bulan terkini.
 • Surat pengesahan gaji dan perkhidmatan.
 • Surat kelulusan menjalankan perniagaan sampingan (jika ada).

Dokumen sokongan lain:

 • Surat tawaran beli rumah.
 • Butiran rumah sedia ada (jika ada).
 • Butiran pinjaman sedia ada (jika ada).
 • Lain-lain dokumen sokongan pendapatan.

Pastikan semua dokumen adalah salinan yang disahkan oleh pegawai berkuasa. Dokumen tidak lengkap boleh melambatkan proses kelulusan LPPSA.

 

Apakah proses dan jangka masa kelulusan LPPSA?

Secara ringkas, proses dan jangka masa kelulusan LPPSA adalah seperti berikut:

 1. Pemohon mengemukakan permohonan lengkap beserta dokumen sokongan ke Pejabat LPPSA Negeri. (1 hingga 2 minggu)
 2. Petugas LPPSA akan melakukan semakan dan pengesahan dokumen.
 3. Jawatankuasa LPPSA Negeri akan meluluskan permohonan berdasarkan merit. (1 hingga 2 minggu)
 4. Surat tawaran kelulusan akan dikeluarkan kepada pemohon.
 5. Pemohon menandatangani surat tawaran dan dokumen berkaitan.
 6. Pihak bank panel LPPSA akan memproses pembiayaan. (4 hingga 6 minggu)

Jangka masa keseluruhan: Dianggarkan 6 hingga 10 minggu dari tarikh permohonan hingga dana pembiayaan dikeluarkan.

Tempoh sebenar bergantung kepada ketepatan dokumen dan kecekapan proses oleh semua pihak. Pastikan berurusan dengan pihak LPPSA dan bank panel untuk memantau status permohonan.

 

Kesimpulan

 • LPPSA menetapkan syarat umur, gaji minimum dan beberapa lagi kelayakan yang perlu dipatuhi.
 • Pemohon boleh memohon pembiayaan sehingga 100% namun disarankan sediakan 10% wang pendahuluan.
 • Suami dan isteri boleh memohon secara berasingan tertakluk kepada syarat.
 • Permohonan tertakluk kepada penilaian kredit walaupun pemohon ada pinjaman sedia ada.
 • Kadar faedah LPPSA rendah dan tetap iaitu 4% setahun.
 • Pastikan dokumen permohonan lengkap untuk melicinkan proses kelulusan.

 

Kesimpulan Ringkas

 • Syarat umur 21 hingga 60 tahun. Gaji minimum RM2,000 (bujang) / RM2,500 (berkahwin).
 • Boleh memohon 100% pembiayaan. Wang pendahuluan 10% disarankan.
 • Suami isteri boleh memohon berasingan.
 • Pinjaman sedia ada tidak halang permohonan. Tertakluk penilaian kredit.
 • Kadar faedah tetap 4% setahun.
 • Lengkapkan dokumen untuk permohonan lancar.

 

rumahibs logo black
kontraktor rumah
bina rumah
pinjaman lppsa
pengeluaran kwsp
spesifikasi rumah
pelan rumah
rekabentuk rumah
bina rumah atas tanah sendiri
kontraktor rumah selangor