Hartanah

Panduan Lengkap Memahami CCRIS dan Skor Kredit Anda untuk Pinjaman Perumahan di Malaysia

cowomen 1hlFqUdFv1s unsplash

Panduan Lengkap Memahami CCRIS dan Skor Kredit Anda untuk Pinjaman Perumahan di Malaysia 

1. Apa itu CCRIS dan Kepentingannya dalam Pinjaman Perumahan

CCRIS atau Sistem Maklumat Rujukan Kredit Pusat adalah sistem yang diwujudkan oleh Biro Kredit Bank Negara Malaysia (BNM). Ia menyediakan laporan kredit dan maklumat yang diseragamkan mengenai bakal peminjam. Skor kredit pula menunjukkan risiko kredit seseorang pengguna. Mempunyai skor kredit yang baik boleh memberi banyak manfaat kepada anda, kerana kebanyakan bank dan penyedia kredit akan menganggap anda sebagai pelanggan utama.

Skor kredit yang baik dapat:

 • Meningkatkan peluang anda untuk mendapatkan pinjaman
 • Memperoleh kadar faedah yang lebih baik
 • Mempercepatkan kelulusan permohonan pinjaman dan kredit

Laporan CCRIS merangkumi pengemaskinian bulanan oleh institusi berkaitan seperti:

 • Bank
 • Syarikat insurans
 • Institusi kewangan pembangunan
 • Penerbit instrumen pembayaran
 • Syarikat pajakan kredit
 • Agensi kerajaan
 • Syarikat utiliti swasta
Institusi Jenis Maklumat yang Dilaporkan
Bank Pinjaman, kad kredit, overdraf
Syarikat insurans Polisi insurans, tuntutan
Institusi kewangan pembangunan Pinjaman, pembiayaan
Penerbit instrumen pembayaran Transaksi kad debit/kredit
Syarikat pajakan kredit Pajakan kenderaan, peralatan
Agensi kerajaan Cukai, saman
Syarikat utiliti swasta Bil telefon, elektrik, air

Oleh itu, CCRIS memainkan peranan penting dalam proses permohonan pinjaman perumahan anda. Ia memberi gambaran menyeluruh tentang sejarah dan tingkah laku kredit anda kepada bank dan pemberi pinjaman.

deborah cortelazzi gREquCUXQLI unsplash scaled

deborah cortelazzi gREquCUXQLI unsplash scaled

2. Perbezaan antara CCRIS dan CTOS

Di Malaysia, institusi kewangan mungkin menggunakan kaedah dalaman mereka untuk menilai skor kredit anda. Walau bagaimanapun, untuk membantu penilaian ini, ramai yang akan merujuk kepada dua laporan kredit popular, iaitu CCRIS dan CTOS.

Tidak seperti CCRIS yang diuruskan oleh BNM, CTOS adalah syarikat swasta yang menyediakan laporan kredit. Skor CTOS dikira berdasarkan maklumat kredit dari kedua-dua pangkalan data CCRIS dan CTOS. Ia berjulat dari 300 hingga 850.

Seperti yang anda lihat, CTOS juga mengumpul maklumat dari CCRIS. Ini menekankan kepentingan CCRIS dalam penilaian kredit seseorang.

Walaupun kedua-dua laporan ini menyediakan maklumat kredit, terdapat beberapa perbezaan utama:

Aspek CCRIS CTOS
Pengurusan Bank Negara Malaysia (BNM) Syarikat swasta
Sumber maklumat Institusi kewangan, agensi kerajaan, syarikat utiliti CCRIS + pangkalan data CTOS
Julat skor Tiada skor spesifik 300 – 850
Akses Percuma untuk individu Berbayar
Kemas kini Setiap bulan Masa nyata

Jadi, walaupun institusi kewangan mungkin merujuk kepada kedua-dua laporan, CCRIS kekal sebagai sumber maklumat kredit yang paling penting dan komprehensif di Malaysia.


3. Cara Menyemak Laporan CCRIS Anda

Selain institusi kewangan dan agensi kredit, anda sebagai individu juga boleh menyemak laporan CCRIS anda. Akses kepadanya adalah percuma, jadi anda boleh mengaksesnya seberapa banyak kali yang anda mahu.

Terdapat empat cara untuk menyemak laporan CCRIS anda:

 1. CCRIS dalam talian – eCCRIS adalah platform dalam talian selamat di mana pengguna boleh mengakses laporan CCRIS mereka pada bila-bila masa! Walau bagaimanapun, pendaftaran awal secara peribadi di mana-mana cawangan BNM Malaysia diperlukan.
 2. Kiosk CCRIS – Anda memerlukan MyKad untuk pengesahan. Laporan kredit akan dicetak untuk anda semasa lawatan.
 3. BNMLINK Kuala Lumpur atau pejabat BNM – Anda harus membawa bersama MyKad dan dokumen sokongan lain yang boleh mengesahkan identiti anda seperti lesen memandu atau pasport. Laporan kredit akan diberikan kepada anda semasa lawatan.
 4. Melalui surat-menyurat – Anda boleh menghantar permintaan untuk laporan melalui mel, e-mel, atau faks ke BNM Telelink. Pastikan anda melampirkan semua dokumen yang diminta sebagai sebahagian daripada surat-menyurat anda.
Kaedah Keperluan Hasil
eCCRIS dalam talian Pendaftaran awal di cawangan BNM Akses dalam talian bila-bila masa
Kiosk CCRIS MyKad Laporan kredit dicetak semasa lawatan
BNMLINK atau pejabat BNM MyKad & dokumen pengenalan lain Laporan kredit diberikan semasa lawatan
Surat-menyurat Dokumen yang diminta dihantar melalui mel/e-mel/faks Laporan kredit dihantar kepada anda

Jadi, terdapat pelbagai pilihan mudah untuk mendapatkan laporan CCRIS anda secara percuma. Ini membolehkan anda memantau kedudukan kredit anda secara berkala.

daniel canibano vmF40NOc07U unsplash

daniel canibano vmF40NOc07U unsplash

4. Maklumat yang Terkandung dalam Laporan CCRIS

Laporan CCRIS merangkumi tiga bidang utama maklumat berkaitan kredit peminjam yang berpotensi, iaitu:

 1. Kredit tertunggak – Ringkasan semua pinjaman tertunggak termasuk pinjaman bersama dan komersial serta kredit.
 2. Akaun perhatian khas – Pinjaman tertunggak yang ditandakan dan dipantau oleh institusi kewangan untuk pemulihan pinjaman.
 3. Permohonan kredit – Semua permohonan kredit yang belum selesai, atau yang telah diluluskan dalam tempoh 12 bulan terakhir.

Laporan CCRIS dikemas kini untuk hanya merangkumi maklumat bagi 12 bulan terakhir.

Berikut adalah contoh maklumat terperinci yang terdapat dalam setiap bahagian:

Bahagian Maklumat
Kredit tertunggak – Jenis kemudahan kredit
– Amaun pinjaman
– Baki tertunggak
– Tempoh pinjaman
– Status pembayaran
Akaun perhatian khas – Jenis kemudahan kredit
– Amaun tertunggak
– Tempoh tertunggak
– Tindakan pemulihan
Permohonan kredit – Jenis kemudahan kredit
– Amaun yang dimohon
– Tarikh permohonan
– Status permohonan

Dengan maklumat ini, institusi kewangan dapat menilai tahap risiko kredit anda dan membuat keputusan yang wajar mengenai permohonan pinjaman anda. Sebagai peminjam, anda juga boleh mengenal pasti sebarang isu atau ketidaktepatan dalam rekod kredit anda.


5. Kekerapan Pengemaskinian Laporan Kredit

Maklumat CCRIS anda dengan BNM dikemas kini pada 15 haribulan setiap bulan. Rekod CCRIS terdiri daripada data mengenai pinjaman tertunggak anda seperti:

 • Jenis kemudahan kredit
 • Sejarah pembayaran
 • Amaun ansuran dan had kredit
 • Permohonan kredit (diluluskan dan belum selesai) untuk 12 bulan terakhir

Proses pengemaskinian ini memastikan laporan kredit anda sentiasa terkini dan relevan. Institusi kewangan bergantung pada maklumat terkini ini untuk membuat penilaian yang tepat mengenai profil risiko kredit anda.

Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa laporan CCRIS hanya merangkumi maklumat bagi 12 bulan terakhir. Data yang lebih lama akan dipadamkan sewajarnya. Oleh itu, anda harus sentiasa memantau laporan kredit anda secara berkala untuk mengesan sebarang perubahan atau isu yang mungkin memerlukan perhatian anda.

Kekerapan Kemas Kini Tarikh Maklumat yang Dikemas Kini
Bulanan 15 haribulan – Pinjaman tertunggak
– Sejarah pembayaran
– Amaun ansuran & had kredit
– Permohonan kredit (12 bulan terakhir)

Dengan pengemaskinian yang kerap dan menyeluruh ini, laporan CCRIS kekal sebagai sumber maklumat kredit yang boleh dipercayai dan berharga untuk institusi kewangan dan individu di Malaysia.

dane deaner KLkj7on c unsplash

dane deaner KLkj7on c unsplash

6. Akaun Perhatian Khas dan Kesannya terhadap Pinjaman

Apabila pinjaman anda berada di bawah Akaun Perhatian Khas, ini bermakna institusi kewangan memantau dengan teliti dan telah mengambil langkah-langkah khas untuk mendapatkan kembali pinjaman tersebut. Ini biasanya berlaku kerana anda mempunyai kemudahan kredit tertunggak, cek tidak laku, atau jadual pengurusan hutang khas yang dirundingkan oleh Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK).

Sehingga pinjaman dipulihkan, institusi kewangan tidak dibenarkan memberi anda sebarang pinjaman. Untuk menyelesaikan masalah ini, hubungi institusi kewangan anda tentang cara untuk meneruskan dan menyelesaikan pinjaman secepat mungkin.

Kesan Akaun Perhatian Khas terhadap permohonan pinjaman anda:

 • Permohonan pinjaman baru mungkin ditolak
 • Kadar faedah yang lebih tinggi dikenakan
 • Had kredit sedia ada mungkin dikurangkan atau digantung
 • Tindakan undang-undang boleh diambil jika bayaran tertunggak berlarutan
Sebab Akaun Perhatian Khas Kesan terhadap Pinjaman
Kemudahan kredit tertunggak Permohonan pinjaman baru ditolak
Cek tidak laku Kadar faedah lebih tinggi
Jadual pengurusan hutang khas (AKPK) Had kredit dikurangkan/digantung
Bayaran tertunggak berlarutan Tindakan undang-undang

Oleh itu, adalah penting untuk mengelakkan pinjaman anda daripada diletakkan di bawah Akaun Perhatian Khas. Pastikan anda membuat pembayaran tepat pada waktunya dan menguruskan kredit anda dengan bertanggungjawab.


7. Mitos Mengenai Senarai Hitam BNM

Terdapat tanggapan yang salah bahawa jika permohonan pinjaman anda ditolak, anda akan disenaraihitamkan oleh BNM. Ini tidak benar. BNM hanya memainkan peranan sebagai penyedia maklumat yang neutral. Apabila salah satu permohonan anda ditolak, sebarang maklumat mengenainya tidak akan dimasukkan ke dalam laporan kredit anda.

Laporan CCRIS itu sendiri tidak menyatakan sama ada anda mempunyai kedudukan kredit yang baik atau buruk. Ia hanya menunjukkan rekod kredit bagi 12 bulan terakhir, dan selepas itu data terlama akan dipadamkan.

Fakta mengenai “senarai hitam” BNM:

 • BNM tidak menyenaraihitamkan individu berdasarkan permohonan pinjaman yang ditolak
 • Laporan CCRIS hanya memaparkan rekod kredit, bukan penilaian kedudukan kredit
 • Data dalam laporan CCRIS hanya merangkumi 12 bulan terakhir
 • Maklumat permohonan pinjaman yang ditolak tidak dimasukkan dalam laporan CCRIS

Jadi, jangan bimbang jika permohonan pinjaman anda pernah ditolak. Ini tidak bermakna anda telah disenaraihitamkan oleh BNM. Terus pantau laporan kredit anda dan usaha untuk menambah baik kedudukan kredit anda dari semasa ke semasa.

dan gold 4HG3Ca3EzWw unsplash scaled

dan gold 4HG3Ca3EzWw unsplash scaled

8. Langkah-langkah jika Terdapat Maklumat Tidak Tepat dalam Laporan Kredit

Jika anda mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa maklumat dalam laporan kredit anda dari Biro Kredit adalah tidak tepat, anda boleh mengemukakan permintaan pengesahan data secara terus kepada institusi kewangan yang terlibat (untuk maklumat akaun pinjaman) atau BNM (untuk maklumat peminjam) melalui eCCRIS.

Institusi kewangan yang terlibat atau BNM dikehendaki membetulkan sebarang maklumat yang tidak tepat atau tidak lengkap dengan menghantar pindaan kepada Biro Kredit untuk mencerminkan kedudukan kredit terkini peminjam.

Jika anda tidak berpuas hati dengan penjelasan yang diberikan oleh institusi kewangan yang terlibat, atau institusi kewangan yang terlibat lambat mengemaskini maklumat walaupun peminjam telah mengemukakan semua dokumen yang diperlukan, anda boleh meminta semakan data dari BNM.

Langkah-langkah jika terdapat maklumat tidak tepat:

 1. Kemukakan permintaan pengesahan data melalui eCCRIS kepada:
  • Institusi kewangan terlibat (untuk maklumat akaun pinjaman)
  • BNM (untuk maklumat peminjam)
 2. Institusi kewangan/BNM membetulkan maklumat tidak tepat/tidak lengkap
 3. Pindaan dihantar kepada Biro Kredit untuk mencerminkan kedudukan kredit terkini
 4. Jika tidak berpuas hati dengan penjelasan atau institusi kewangan lambat bertindak, minta semakan data dari BNM
Langkah Tindakan Pihak yang Terlibat
1 Kemukakan permintaan pengesahan data melalui eCCRIS – Institusi kewangan terlibat
– BNM
2 Membetulkan maklumat tidak tepat/tidak lengkap – Institusi kewangan
– BNM
3 Menghantar pindaan kepada Biro Kredit – Institusi kewangan
– BNM
4 Meminta semakan data dari BNM (jika perlu) – Peminjam
– BNM

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, anda boleh memastikan bahawa laporan kredit anda adalah tepat dan terkini, yang akan meningkatkan peluang anda untuk mendapatkan kelulusan pinjaman pada masa hadapan.


9. Penolakan Pinjaman oleh Satu Institusi Kewangan – Adakah Lain Akan Mengikut?

Setiap bank atau pemberi pinjaman mempunyai selera risiko, dasar perniagaan, dan strategi tersendiri. Oleh itu, permohonan yang ditolak oleh satu institusi mungkin diterima oleh yang lain. Institusi kewangan atau bank biasanya menjalankan pemeriksaan latar belakang ke atas pemohon. Ini bukan sahaja melibatkan CCRIS, tetapi juga maklumat dari agensi pelaporan kredit lain seperti CTOS, dan RAM Credit Information Sdn Bhd (RAMCI).

Walau bagaimanapun, peminjam yang muflis dan tidak dilepaskan serta syarikat yang dibubarkan tidak mungkin mendapat kelulusan pinjaman tanpa mengira institusi kewangan yang mereka hubungi.

Selain menyemak skor kredit anda, anda juga boleh menyemak Nisbah Khidmat Hutang (DSR) anda untuk mengelakkan ditolak oleh bank atau institusi kewangan. Ini penting kerana tidak mendapat kelulusan pinjaman bank dari satu bank boleh melambatkan anda selama 3 hingga 6 bulan untuk memohon yang lain. Anda boleh menggunakan LoanCare, alat kelayakan pinjaman perumahan oleh iProperty.com.my untuk meningkatkan peluang anda mendapatkan kelulusan pinjaman perumahan.

Faktor yang mempengaruhi kelulusan pinjaman:

 • Skor kredit CCRIS dan CTOS
 • Nisbah Khidmat Hutang (DSR)
 • Sejarah pekerjaan dan pendapatan
 • Kelayakan peminjam (umur, tahap pendidikan, dll.)
 • Dasar pinjaman dalaman bank
Institusi Kewangan Kriteria Penilaian Pinjaman
Bank A – Skor kredit CCRIS > 650
– DSR < 60%
– Pendapatan tetap > RM5,000
Bank B – Skor kredit CTOS > 700
– DSR < 70%
– Pekerjaan tetap > 3 tahun
Bank C – Tiada rekod tidak berbayar dalam CCRIS
– DSR < 65%
– Kelayakan peminjam (umur, tahap pendidikan, dll.)

Kesimpulannya, walaupun penolakan pinjaman oleh satu institusi kewangan tidak semestinya bermakna yang lain akan mengikut, adalah penting untuk mengekalkan kedudukan kredit yang baik dan memenuhi kriteria kelayakan pinjaman untuk meningkatkan peluang anda mendapatkan kelulusan.

Dengan memahami kepentingan CCRIS dan skor kredit anda, anda kini lebih bersedia untuk memohon pinjaman perumahan di Malaysia. Ingatlah untuk sentiasa memantau laporan kredit anda, membuat pembayaran tepat pada waktunya, dan menguruskan kredit anda dengan bertanggungjawab. Semoga berjaya dalam perjalanan anda memiliki rumah idaman!