Pinjaman LPPSA

Panduan Lengkap Permohonan Pembiayaan Perumahan LPPSA 2024

r architecture 95YgOUcqb24 unsplash

Panduan Lengkap Permohonan Pembiayaan Perumahan LPPSA 2024


blank

1. Pendahuluan

Pengenalan kepada Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA)

Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam, atau lebih dikenali sebagai LPPSA, merupakan entiti yang ditubuhkan dengan tujuan utama menyediakan kemudahan pembiayaan perumahan kepada kakitangan sektor awam di Malaysia. Dalam era di mana harga hartanah terus meningkat, LPPSA berperanan penting dalam membantu memastikan kakitangan kerajaan dapat memiliki rumah idaman mereka.

Dengan mengambil kira cabaran yang dihadapi oleh kakitangan sektor awam untuk memiliki rumah, LPPSA menawarkan pelbagai jenis pembiayaan yang disesuaikan dengan keperluan individu. Baik anda berminat untuk membeli rumah terpakai, rumah baru, atau tanah untuk membina rumah, LPPSA ada menyediakan panduan dan sokongan untuk memudahkan proses pembiayaan anda.

Tujuan dan Skop Artikel

Artikel ini dirancang untuk memberikan panduan terperinci tentang proses permohonan pembiayaan perumahan LPPSA untuk tahun 2024. Kami akan membahas dari cara membuat permohonan secara atas talian, dokumen yang diperlukan, hingga kepada syarat-syarat khusus berdasarkan jenis pembiayaan yang dipilih. Tujuannya adalah untuk memastikan anda, sebagai pemohon, memiliki maklumat yang cukup dan dapat menyiapkan permohonan anda dengan lancar dan cekap.

Audiens Sasaran:

 • Kakitangan sektor awam Malaysia yang berminat untuk memohon pembiayaan perumahan.
 • Individu yang mencari maklumat terkini tentang proses dan syarat pembiayaan perumahan melalui LPPSA.

Dengan menyesuaikan panduan ini, kami berharap dapat membantu anda menavigasi proses permohonan dengan lebih mudah, mengurangkan kekeliruan, dan mempercepat proses kelulusan pembiayaan anda. Mari kita mulakan dengan memahami bagaimana anda boleh membuat permohonan pembiayaan secara atas talian melalui laman web rasmi LPPSA.

Jadual Ringkasan Pembiayaan LPPSA

Berikut adalah jadual ringkasan yang merangkumi jenis-jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh LPPSA, beserta tujuan utama pembiayaan tersebut:

Jenis Pembiayaan Tujuan
Jenis 1 Pembelian rumah kediaman yang telah siap
Jenis 2 Pembinaan rumah kediaman di atas tanah milik sendiri
Jenis 3 Pembelian rumah kediaman yang sedang dibina
Jenis 4 Pembelian tanah untuk pembinaan rumah kediaman
Jenis 5 Penyelesaian keseluruhan pinjaman sedia ada
Jenis 6 Pembinaan rumah di atas tanah yang sedang dibiaya
Jenis 7 Pengubahsuaian rumah kediaman

Dengan adanya pelbagai jenis pembiayaan ini, LPPSA bertujuan untuk memenuhi keperluan pelbagai segmen kakitangan sektor awam, memastikan setiap individu berpeluang untuk memiliki rumah atau tanah mengikut kemampuan dan keperluan mereka. Ini menunjukkan komitmen LPPSA dalam memberikan sokongan kepada kakitangan sektor awam dalam usaha mereka memiliki rumah idaman.

r architecture Eh It1hg4Hs unsplash scaled

r architecture Eh It1hg4Hs unsplash scaled

2. Langkah Permohonan Pembiayaan Secara Atas Talian

Proses Membuat Permohonan Pembiayaan Secara Atas Talian Melalui Laman Web Rasmi LPPSA

Memohon pembiayaan perumahan melalui LPPSA secara atas talian bukan sahaja memudahkan tetapi juga mempercepat proses permohonan. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu anda ikuti untuk memulakan proses permohonan pembiayaan perumahan anda secara atas talian:

 1. Kunjungi Laman Web Rasmi LPPSA: Pertama sekali, buka pelayar web anda dan layari www.lppsa.gov.my, laman web rasmi LPPSA. Ini adalah langkah pertama dan paling penting dalam proses permohonan anda.
 2. Cari Pautan Permohonan Pembiayaan: Pada laman utama, cari bahagian atau pautan yang mengarahkan anda ke halaman permohonan pembiayaan. Biasanya, ini dinyatakan sebagai ‘Permohonan Pembiayaan’ atau seumpamanya.
 3. Pilih Jenis Pembiayaan: Anda akan diberi pilihan untuk memilih jenis pembiayaan yang anda inginkan. Rujuk kembali kepada jadual ringkasan pembiayaan yang telah diberikan sebelum ini untuk membuat pilihan yang tepat.
 4. Isi Borang Permohonan: Setelah memilih jenis pembiayaan, anda akan diarahkan untuk mengisi borang permohonan secara atas talian. Pastikan semua maklumat yang diperlukan diisi dengan tepat dan lengkap.
 5. Muat Naik Dokumen: Anda akan diminta untuk memuat naik dokumen-dokumen yang diperlukan seperti salinan kad pengenalan, slip gaji terkini, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan. Pastikan anda mempunyai salinan digital dokumen-dokumen ini sebelum memulakan permohonan.
 6. Semakan dan Pengesahan: Sebelum menghantar borang permohonan, semak semula semua maklumat yang telah diisi. Pastikan semua maklumat adalah betul dan lengkap.
 7. Hantar Permohonan: Setelah semuanya betul dan lengkap, hantar borang permohonan anda. Anda akan menerima pengesahan penerimaan permohonan melalui emel atau SMS.

Pentingnya Mengisi Borang Permohonan Dengan Lengkap dan Betul

Mengisi borang permohonan dengan lengkap dan betul adalah kritikal dalam proses permohonan pembiayaan. Ini kerana:

 • Mempercepat Proses Kelulusan: Maklumat yang lengkap dan tepat memudahkan pihak LPPSA dalam memproses permohonan anda, sekaligus mempercepat proses kelulusan.
 • Mengelakkan Penolakan: Permohonan yang tidak lengkap atau mengandungi maklumat yang salah berisiko ditolak.
 • Penting untuk Verifikasi: Maklumat yang betul sangat penting untuk proses verifikasi dan semakan kelayakan pembiayaan.

Jadual Pentingnya Mengisi Borang Permohonan dengan Lengkap dan Betul

Aspek Kepentingan
Maklumat Peribadi Memudahkan identifikasi dan komunikasi
Maklumat Pekerjaan Penting untuk penilaian kelayakan dan kemampuan bayaran
Dokumen Sokongan Mempercepat proses semakan dan kelulusan
Maklumat Kewangan Menentukan jumlah pembiayaan yang layak diterima

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas dan memastikan semua maklumat diisi dengan betul dan lengkap, anda bukan sahaja meningkatkan peluang kelulusan pembiayaan anda tetapi juga mempercepat proses permohonan secara keseluruhan. Pastikan anda mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan sebelum memulakan proses permohonan untuk mengelakkan sebarang kelewatan.


blank

3. Penghantaran Dokumen Permohonan

Mengemukakan dokumen permohonan yang lengkap dan tepat merupakan langkah krusial dalam proses permohonan pembiayaan perumahan melalui Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA). Ini memastikan permohonan anda diproses dengan lancar dan tanpa kelewatan.

Cara Mencetak dan Menandatangani Borang Permohonan Yang Telah Diisi

Setelah anda selesai mengisi borang permohonan secara atas talian, anda perlu mencetak borang tersebut untuk ditandatangani. Ikuti langkah-langkah berikut untuk memastikan proses ini dilakukan dengan betul:

 1. Pastikan Printer Anda Berfungsi dengan Baik: Sebelum mencetak, pastikan printer yang anda gunakan berfungsi dengan baik dan mempunyai tinta yang cukup.
 2. Pilih Opsi Cetak dengan Betul: Dalam laman permohonan atas talian, cari dan klik butang ‘Cetak’ atau opsi serupa. Pastikan semua maklumat dalam borang tercetak dengan jelas.
 3. Tandatangan Borang: Setelah dicetak, borang permohonan perlu ditandatangani oleh anda sebagai pemohon dan juga oleh Ketua Jabatan (jika diperlukan). Ini menunjukkan pengesahan dan kebenaran maklumat yang diberikan.

Dokumen Yang Diperlukan Bersama Borang Permohonan

Anda perlu menyertakan dokumen sokongan bersama borang permohonan yang telah dicetak dan ditandatangani. Berikut adalah senarai dokumen yang biasanya diperlukan:

 • Salinan kad pengenalan pemohon
 • Slip gaji terkini
 • Dokumen pengesahan pekerjaan dari majikan
 • Dokumen berkaitan hartanah (jika berkenaan)
 • Lain-lain dokumen yang mungkin diperlukan berdasarkan jenis pembiayaan

Pastikan semua dokumen yang diperlukan disediakan dan disertakan dengan borang permohonan untuk mengelakkan sebarang kelewatan dalam proses semakan dan kelulusan.

Proses Penghantaran Dokumen ke LPPSA Melalui Ketua Jabatan

Setelah borang permohonan dan dokumen sokongan lengkap, anda perlu menghantar keseluruhan set dokumen tersebut kepada LPPSA melalui Ketua Jabatan anda. Proses ini adalah seperti berikut:

 1. Serahkan Dokumen kepada Ketua Jabatan: Berikan set lengkap borang permohonan dan dokumen sokongan kepada Ketua Jabatan untuk semakan dan pengesahan.
 2. Penghantaran Dokumen ke LPPSA: Ketua Jabatan anda akan menghantar dokumen tersebut ke LPPSA bagi pihak anda. Ini mungkin melalui pos atau penghantaran langsung, bergantung kepada prosedur yang ditetapkan oleh jabatan atau organisasi anda.

Jadual Dokumen yang Diperlukan untuk Permohonan Pembiayaan LPPSA

Dokumen Keterangan
Borang Permohonan Dicetak dan ditandatangani oleh pemohon dan Ketua Jabatan
Salinan Kad Pengenalan Untuk verifikasi identiti
Slip Gaji Terkini Untuk penilaian kewangan dan kelayakan
Dokumen Pengesahan Pekerjaan Dari majikan sebagai bukti pekerjaan
Dokumen Hartanah Jika berkenaan, seperti surat perjanjian jual beli

Mengemukakan dokumen yang lengkap dan betul adalah langkah penting yang tidak boleh diabaikan dalam proses permohonan pembiayaan perumahan. Ini memastikan permohonan anda dapat diproses dengan lebih cepat dan meningkatkan peluang untuk kelulusan pembiayaan. Pastikan anda mematuhi semua garis panduan yang ditetapkan oleh LPPSA untuk memudahkan proses permohonan dan kelulusan pembiayaan anda.

r architecture A0aoiM8doMk unsplash

r architecture A0aoiM8doMk unsplash

4. Syarat Permohonan Berdasarkan Jenis Pembiayaan

Memahami syarat-syarat permohonan berdasarkan jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) adalah penting untuk memastikan proses permohonan anda berjalan lancar. Setiap jenis pembiayaan mempunyai syarat dan kriteria kelayakan yang berbeza, yang perlu dipenuhi oleh pemohon.

Jenis Pembiayaan dan Syarat-Syarat Khusus

LPPSA menawarkan pelbagai jenis pembiayaan untuk memenuhi keperluan berbeza kakitangan sektor awam. Berikut adalah syarat-syarat khusus untuk setiap jenis pembiayaan:

Jenis 1: Pembelian Rumah Kediaman yang Telah Siap

 • Hartanah haruslah telah digadai kepada bank/institusi kewangan.
 • Baki hutang penjual dalam had amaun kelayakan pemohon.
 • Pembelian hartanah tanpa Hakmilik Individu/Strata adalah dibenarkan dengan syarat tertentu.

Jenis 2: Pembinaan Rumah Kediaman

 • Pembiayaan hanya diluluskan untuk tanah yang bebas dari bebanan dan dimiliki oleh pemohon.
 • Pembinaan rumah hanya boleh dimulakan setelah pembiayaan diluluskan.

Jenis 3: Pembelian Rumah Kediaman yang Sedang Dibina

 • Pembelian daripada kontraktor atau pemaju yang mempunyai Hakmilik Individu/Strata.
 • Harga hartanah harus dalam lingkungan harga yang didaftarkan oleh Pemaju.

Jenis 4: Pembelian Tanah

 • Tanah harus mempunyai Hakmilik Individu dan sedia untuk pembinaan.
 • Amaun kelayakan tidak melebihi 50% daripada kelayakan maksimum semasa.

Jenis 5: Penyelesaian Keseluruhan Pinjaman

 • Bank/Institusi kewangan harus telah menjelaskan bayaran 100% kepada pemaju/penjual.
 • Hartanah mestilah atas nama pemohon dan telah dicagar kepada bank/institusi kewangan.

Jenis 6: Pembinaan Rumah di Atas Tanah yang Sedang Dibiaya

 • Permohonan boleh dikemukakan setelah APG bagi pembiayaan Jenis 4 atau Jenis 5 (tanah) telah dilaksanakan.

Jenis 7: Pengubahsuaian Rumah Kediaman

 • Ubah suai yang dibenarkan hanya melibatkan penambahan keluasan bangunan.
 • Amaun kelayakan adalah perbezaan antara kelayakan semasa dengan amaun yang telah diambil.

Jadual Syarat-Syarat Khusus Berdasarkan Jenis Pembiayaan

Jenis Pembiayaan Syarat Utama
Jenis 1 Hartanah digadai, baki hutang dalam had kelayakan
Jenis 2 Tanah bebas bebanan, pembiayaan diluluskan sebelum pembinaan
Jenis 3 Pembelian daripada pemaju dengan Hakmilik Individu/Strata
Jenis 4 Hakmilik Individu, tanah sedia pembinaan
Jenis 5 Bayaran 100% kepada pemaju/penjual, hartanah atas nama pemohon
Jenis 6 APG bagi pembiayaan tanah telah dilaksanakan
Jenis 7 Penambahan keluasan bangunan, amaun kelayakan berdasarkan perbezaan

Memastikan anda memahami dan memenuhi syarat-syarat ini sebelum membuat permohonan adalah penting untuk memudahkan proses kelulusan pembiayaan anda. Setiap jenis pembiayaan dirancang untuk memenuhi keperluan khusus pemohon, jadi pilihlah jenis pembiayaan yang paling sesuai dengan keperluan anda dan pastikan anda memenuhi semua kriteria yang ditetapkan.


blank

5. Pembelian Hartanah: Syarat dan Ketentuan

Memahami syarat dan ketentuan untuk pembelian hartanah melalui Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) adalah penting bagi kakitangan sektor awam yang merancang untuk membeli rumah. Proses ini melibatkan beberapa aspek penting yang perlu diambil kira oleh pemohon, termasuk syarat pembelian di pasaran sekunder, pembelian hartanah lelongan, dan pembelian antara suami dan isteri.

Syarat Pembelian di Pasaran Sekunder

Pembelian hartanah di pasaran sekunder mempunyai syarat-syarat tertentu yang perlu dipatuhi oleh pemohon. Ini termasuk:

 • Hartanah Tanpa Hakmilik Individu/Strata: Pembelian ini dibenarkan dengan syarat hartanah tersebut telah siap 100% dan dimajukan oleh pemaju yang berdaftar.
 • Penggadaian: Jika hartanah bebas daripada gadaian bank/institusi kewangan, wang pembiayaan hanya akan dikeluarkan setelah hartanah digadai kepada LPPSA dengan sempurna.

Syarat Pembelian Hartanah Lelongan

Pembelian hartanah melalui lelongan, sama ada lelongan LPPSA atau lelongan awam, tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

 • Status Hakmilik: Hartanah harus mempunyai Hakmilik Individu/Strata/Induk.
 • Kesiapan Hartanah: Rumah atau petak rumah kediaman harus telah siap 100%.
 • Pembayaran: Jika harga kontrak lelongan melebihi amaun kelayakan, bukti penyelesaian wang beza harus dikemukakan kepada LPPSA.

Penjualan Hartanah Antara Suami dan Isteri

Penjualan hartanah antara suami dan isteri dibenarkan dengan syarat-syarat tertentu, termasuk:

 • Status Pembiayaan: Hartanah yang masih dalam pembiayaan LPPSA/institusi kewangan.
 • Harga Hartanah: Harga dalam Perjanjian Jual Beli harus sama atau lebih daripada baki hutang penjual.
 • Jumlah Pembiayaan: Berdasarkan kepada amaun baki hutang penjual atau harga dalam Perjanjian Jual Beli atau Laporan Penilaian JPPH, yang mana terendah.

Jadual Syarat Pembelian Hartanah

Aspek Pembelian Syarat dan Ketentuan
Pasaran Sekunder – Harus siap 100%<br>- Bebas gadaian untuk pengeluaran wang pembiayaan
Lelongan – Hartanah dengan Hakmilik Individu/Strata/Induk<br>- Harus siap 100%
Antara Suami dan Isteri – Masih dalam pembiayaan LPPSA<br>- Harga sama atau lebih tinggi daripada baki hutang

Mematuhi syarat dan ketentuan ini tidak hanya memudahkan proses pembelian hartanah melalui LPPSA tetapi juga memastikan proses pembelian tersebut dilakukan dengan cara yang adil dan telus. Kakitangan sektor awam yang merancang untuk membeli rumah disarankan untuk menyemak dan memahami syarat-syarat ini dengan teliti sebelum membuat sebarang keputusan pembelian. Ini akan membantu dalam memastikan proses pembelian hartanah berjalan lancar dan mengikut peraturan yang ditetapkan oleh LPPSA.

pyx photography vSPZ6qnnSa4 unsplash scaled

pyx photography vSPZ6qnnSa4 unsplash scaled

6. Permohonan Pembiayaan Bersama

Permohonan pembiayaan bersama melalui Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) membolehkan lebih dari seorang individu, biasanya ahli keluarga terdekat, untuk bersama-sama memohon pembiayaan perumahan. Ini membuka peluang bagi mereka yang mungkin tidak memenuhi syarat untuk memohon pembiayaan secara individu, untuk tetap memiliki rumah impian mereka.

Kriteria Pemohon Bersama dan Keperluan

Pemohon bersama untuk pembiayaan perumahan melalui LPPSA tertakluk kepada kriteria dan keperluan tertentu:

 • Komposisi Pemohon Bersama: Pemohon bersama boleh terdiri daripada suami dan isteri, ibu dan anak/anak-anak, bapa dan anak/anak-anak, atau kombinasi ibu, bapa dan anak/anak-anak.
 • Sektor Awam: Sekurang-kurangnya seorang daripada pemohon bersama haruslah kakitangan sektor awam.
 • Skim Pembiayaan: Bagi pemohon bukan kakitangan sektor awam, pembiayaan melalui bank/institusi kewangan atau agensi yang mempunyai skim pembiayaan perumahan sendiri adalah dibenarkan, dengan syarat mereka bersetuju menjadi pemegang gadaian kedua.

Syarat-Syarat Khusus untuk Permohonan Pembiayaan Bersama

Permohonan pembiayaan bersama melalui LPPSA memerlukan pemenuhan syarat-syarat khusus:

 • Jenis Pembiayaan: Hanya jenis pembiayaan tertentu yang dibenarkan untuk permohonan pembiayaan bersama, seperti pembelian rumah kediaman yang telah siap atau yang sedang dibina.
 • Hakmilik Individu/Strata: Permohonan hanya dibenarkan bagi hartanah yang memiliki Hakmilik Individu/Strata.
 • Peguam yang Sama: Pemohon perlu melantik peguam yang sama bagi urusan dokumen pembiayaan di LPPSA dan institusi kewangan yang berkenaan.

Polisi Perlindungan Insurans/Takaful MRTA/MRTT

Sebagai bahagian dari syarat permohonan pembiayaan bersama, pemohon diwajibkan mengambil polisi perlindungan Insurans atau Takaful MRTA/MRTT dari panel Insurans/Takaful yang sama. Ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kewangan kepada pemohon dan institusi pembiayaan sekiranya berlaku sebarang kemalangan atau kematian kepada salah satu atau kedua-dua pemohon.

Jadual Syarat Pembiayaan Bersama

Kriteria Syarat dan Ketentuan
Komposisi Pemohon Suami isteri; Ibu dan anak/anak-anak; Bapa dan anak/anak-anak; Ibu, bapa dan anak/anak-anak
Sektor Awam Sekurang-kurangnya satu pemohon adalah kakitangan sektor awam
Jenis Pembiayaan yang Dibenarkan Jenis 1 (Pembelian rumah kediaman yang telah siap) dan Jenis 3 (Pembelian rumah kediaman yang sedang dibina)
Hakmilik Hartanah dengan Hakmilik Individu/Strata
Insurans/Takaful Mengambil polisi perlindungan Insurans/Takaful MRTA/MRTT

Mengajukan permohonan pembiayaan bersama boleh menjadi strategi yang bijak bagi mereka yang ingin meningkatkan peluang untuk memiliki rumah, terutama bagi pasangan atau anggota keluarga yang ingin memanfaatkan pendapatan gabungan mereka. Penting untuk memahami syarat dan ketentuan yang dikenakan untuk memastikan proses permohonan berjalan lancar dan tanpa hambatan.


blank

7. Ketentuan Khusus: Pembelian dan Pembinaan

Dalam usaha memiliki rumah impian melalui Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA), terdapat ketentuan khusus yang berkaitan dengan pembelian tanah, pembelian hartanah lelongan, dan syarat-syarat untuk pembelian atau pembinaan bersama. Ketentuan ini dirancang untuk memastikan proses pembelian atau pembinaan berjalan dengan lancar dan memenuhi keperluan undang-undang serta kewangan.

Pembelian Tanah untuk Tujuan Pembinaan Rumah Kediaman

Pembelian tanah melalui pembiayaan LPPSA memberikan peluang kepada kakitangan sektor awam untuk membina rumah idaman mereka dari awal. Berikut adalah syarat-syarat khusus untuk pembelian tanah:

 • Hakmilik Individu: Tanah yang dibeli harus mempunyai Hakmilik Individu dan bebas dari segala bebanan.
 • Kesiapan untuk Pembinaan: Tanah tersebut harus siap atau sedia untuk pembinaan, tanpa sebarang binaan atau bangunan kediaman yang sedia ada.
 • Amaun Kelayakan: Amaun kelayakan pembiayaan tidak melebihi 50% dari kelayakan maksimum semasa.

Pembelian Hartanah Lelongan

Pembelian hartanah melalui lelongan adalah satu lagi pilihan untuk memiliki rumah kediaman. Ketentuan khusus untuk pembelian jenis ini termasuk:

 • Status Hakmilik: Hartanah harus mempunyai Hakmilik Individu, Strata, atau Induk.
 • Kesiapan Hartanah: Rumah atau unit kediaman harus telah siap sepenuhnya (100%).
 • Pembayaran: Jika harga kontrak lelongan melebihi amaun kelayakan, pembeli harus menunjukkan bukti penyelesaian wang beza kepada LPPSA.

Pembelian/ Pembinaan Bersama

Untuk mereka yang ingin membeli atau membina rumah secara bersama, seperti suami isteri atau ahli keluarga lain, LPPSA menetapkan syarat-syarat khusus untuk memudahkan proses ini:

 • Hubungan Pemohon: Pemohon bersama harus mempunyai hubungan keluarga yang terdekat, seperti suami isteri atau ibu bapa dengan anak.
 • Sekurang-kurangnya Satu Pemohon adalah Kakitangan Sektor Awam: Ini untuk memastikan pemohon memenuhi syarat utama LPPSA.
 • Perlindungan Insurans/Takaful: Pemohon diwajibkan mengambil polisi perlindungan Insurans atau Takaful MRTA/MRTT.

Jadual Ketentuan Khusus

Aspek Ketentuan Khusus
Pembelian Tanah – Hakmilik Individu<br>- Kesiapan untuk pembinaan<br>- Amaun kelayakan tidak melebihi 50%
Pembelian Hartanah Lelongan – Status Hakmilik yang jelas<br>- Kesiapan hartanah 100%<br>- Penyelesaian wang beza jika perlu
Pembelian/ Pembinaan Bersama – Hubungan pemohon terdekat<br>- Sekurang-kurangnya satu pemohon dari sektor awam<br>- Perlindungan Insurans/Takaful

Memahami dan mematuhi ketentuan khusus ini sangat penting bagi pemohon yang berminat untuk menggunakan kemudahan pembiayaan dari LPPSA. Dengan persiapan yang teliti dan pematuhan terhadap syarat yang ditetapkan, proses untuk memiliki rumah impian melalui LPPSA dapat dilaksanakan dengan lebih lancar dan efisien.

r architecture oGmf8o53LeE unsplash scaled

r architecture oGmf8o53LeE unsplash scaled

8. Penutup: Kesimpulan dan Nasihat

Sebagai penutup, panduan lengkap ini bertujuan untuk membekalkan anda dengan informasi yang perlu untuk melancarkan proses permohonan pembiayaan perumahan melalui Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA). Dengan memahami setiap langkah, syarat, dan ketentuan yang diperlukan, anda akan lebih bersedia dan yakin dalam memohon pembiayaan perumahan.

Ringkasan Penting

 • Langkah Permohonan: Memulakan permohonan anda secara atas talian di laman web rasmi LPPSA adalah langkah pertama yang penting. Pastikan anda mengikuti setiap langkah dengan teliti dan mengisi maklumat dengan tepat.
 • Dokumen Permohonan: Mencetak, menandatangani, dan mengemukakan dokumen permohonan yang lengkap berserta dokumen sokongan adalah kritikal untuk memastikan permohonan anda diproses tanpa kelewatan.
 • Syarat Jenis Pembiayaan: Memahami syarat khusus untuk setiap jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh LPPSA membolehkan anda memilih jenis pembiayaan yang paling sesuai dengan keperluan anda.
 • Pembelian Hartanah: Mengetahui syarat dan ketentuan untuk pembelian hartanah, sama ada di pasaran sekunder, lelongan, atau antara suami dan isteri, membantu dalam merancang pembelian yang bijak.
 • Permohonan Pembiayaan Bersama: Menggunakan strategi pembiayaan bersama boleh meningkatkan peluang untuk kelulusan, terutama bagi mereka yang ingin memanfaatkan pendapatan gabungan.

Nasihat untuk Calon Pemohon

 1. Bersiap Siaga: Sebelum memulakan proses permohonan, pastikan anda telah menyediakan semua dokumen yang diperlukan dan memahami semua syarat yang terlibat.
 2. Periksa Kelayakan: Gunakan kalkulator kelayakan pembiayaan yang disediakan di laman web LPPSA untuk mengestimasi jumlah pembiayaan yang mungkin anda layak terima.
 3. Pertimbangan Teliti: Luangkan masa untuk mempertimbangkan jenis pembiayaan yang paling sesuai dengan situasi kewangan dan keperluan perumahan anda.
 4. Konsultasi: Jangan ragu untuk berkomunikasi dengan pegawai LPPSA jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau memerlukan penjelasan lanjut mengenai proses permohonan.

Dengan persiapan yang teliti dan pemahaman yang mendalam mengenai proses dan syarat permohonan pembiayaan LPPSA, anda akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk memastikan permohonan pembiayaan perumahan anda berjaya. Kami berharap panduan ini membantu anda dalam perjalanan untuk memiliki rumah impian anda. Semoga berjaya!