Rumah IBS

Perbandingan Kos Membina Rumah Teres, Banglo, dan Rumah Berkembar

Perbandingan Kos Membina Rumah Teres, Banglo, dan Rumah Berkembar1. Pengenalan kepada Jenis-jenis Rumah di Malaysia

Di Malaysia, terdapat pelbagai jenis rumah yang ditawarkan untuk memenuhi keperluan dan bajet yang berbeza-beza. Antara jenis rumah yang popular ialah rumah teres, banglo, dan rumah berkembar. Setiap jenis rumah ini mempunyai ciri-ciri dan kos pembinaan yang tersendiri.

Rumah Teres merupakan jenis rumah yang paling banyak dibina di Malaysia. Ia terdiri daripada beberapa unit rumah yang disambungkan antara satu sama lain dan berkongsi dinding bersebelahan. Rumah teres selalunya mempunyai dua atau tiga tingkat dengan keluasan lantai yang sederhana. Jenis rumah ini sesuai untuk keluarga yang mempunyai bajet terhad tetapi masih mahukan ruang yang selesa.

Banglo pula merujuk kepada rumah sesebuah yang berdiri secara bebas tanpa berkongsi dinding dengan rumah lain. Banglo biasanya mempunyai keluasan tanah dan ruang dalaman yang lebih besar berbanding rumah teres. Ia menawarkan privasi dan kemewahan yang lebih tinggi, tetapi sudah pasti dengan kos pembinaan yang lebih mahal.

Rumah Berkembar adalah dua unit rumah yang mempunyai reka bentuk yang sama dan berkongsi satu dinding pemisah. Setiap unit rumah berkembar mempunyai pintu masuk, halaman, dan kemudahan yang berasingan. Rumah berkembar selalunya lebih luas dan mewah berbanding rumah teres, tetapi lebih murah daripada banglo.

Pemilihan jenis rumah bergantung kepada pelbagai faktor seperti bajet, saiz keluarga, lokasi, dan gaya hidup. Dalam artikel ini, kita akan menganalisis dan membandingkan kos pembinaan bagi setiap jenis rumah ini dengan lebih terperinci.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kos Pembinaan Rumah

Kos pembinaan rumah di Malaysia dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Memahami faktor-faktor ini adalah penting bagi merancang bajet pembinaan rumah dengan lebih efektif. Antara faktor-faktor utama yang mempengaruhi kos pembinaan rumah ialah:

Lokasi dan Harga Tanah: Lokasi rumah memainkan peranan penting dalam menentukan kos pembinaan keseluruhan. Harga tanah di kawasan bandar atau lokasi yang berprestij selalunya lebih tinggi berbanding kawasan pinggir bandar atau luar bandar. Ini secara langsung mempengaruhi kos pembinaan rumah.

Saiz dan Reka Bentuk Rumah: Saiz rumah yang lebih besar sudah pasti memerlukan kos pembinaan yang lebih tinggi. Selain itu, reka bentuk rumah yang kompleks dengan banyak kemasan mewah juga akan meningkatkan kos pembinaan berbanding reka bentuk yang lebih ringkas.

Bahan Binaan dan Kualiti: Pemilihan bahan binaan dan kualiti kemasan turut mempengaruhi kos pembinaan rumah. Bahan binaan yang berkualiti tinggi seperti jubin import, kemasan kayu keras, dan peralatan dapur mewah akan meningkatkan kos pembinaan. Sebaliknya, penggunaan bahan binaan tempatan dan kemasan yang lebih asas dapat mengurangkan kos.

Kos Buruh dan Kontraktor: Kos buruh dan kontraktor adalah komponen penting dalam kos pembinaan rumah. Kadar upah buruh mahir dan bayaran kontraktor berbeza-beza mengikut lokasi dan jenis projek. Pemilihan kontraktor yang berpengalaman dan bereputasi baik mungkin melibatkan kos yang lebih tinggi tetapi dapat menjamin kualiti kerja yang lebih baik.

Berikut adalah jadual yang menunjukkan anggaran peratusan komponen kos pembinaan rumah di Malaysia:

Komponen Kos Peratusan
Bahan Binaan 50-60%
Buruh 20-30%
Tanah 10-20%
Lain-lain 5-10%

Dengan memahami faktor-faktor ini, bakal pembeli rumah dapat membuat perancangan kewangan yang lebih baik dan membuat pilihan yang lebih bijak dalam proses pembinaan rumah.


3. Analisis Terperinci Kos Pembinaan Rumah Teres

Rumah teres merupakan pilihan yang popular bagi ramai rakyat Malaysia kerana kosnya yang lebih berpatutan berbanding jenis rumah lain. Mari kita analisis komponen kos utama, julat harga pembinaan, serta kelebihan dan kekurangan rumah teres.

Komponen Kos Utama:

 1. Bahan Binaan: Batu-bata, simen, pasir, besi, jubin, bumbung, pintu, tingkap, dan kemasan dalaman.
 2. Buruh: Buruh mahir seperti tukang batu, tukang kayu, tukang paip, dan tukang elektrik.
 3. Tanah: Kos tanah yang lebih rendah berbanding banglo kerana kepadatan unit yang lebih tinggi.
 4. Lain-lain: Yuran guaman, yuran perancangan, insurans, dan cukai.

Julat Harga Pembinaan:

 • Rumah teres kos rendah: RM80,000 – RM150,000
 • Rumah teres kos sederhana: RM150,000 – RM300,000
 • Rumah teres kos tinggi: RM300,000 – RM500,000

Harga pembinaan rumah teres banyak bergantung kepada lokasi, saiz, dan spesifikasi kemasan yang dipilih.

Kelebihan Rumah Teres:

 • Kos pembinaan yang lebih rendah berbanding banglo dan rumah berkembar.
 • Sesuai untuk keluarga kecil atau sederhana dengan bajet terhad.
 • Kemudahan penyelenggaraan yang lebih mudah dan kos efektif.
 • Kemudahan komuniti yang dikongsi seperti taman permainan dan kawasan rekreasi.

Kekurangan Rumah Teres:

 • Ruang dalaman dan luar yang terhad berbanding banglo dan rumah berkembar.
 • Privasi yang kurang kerana berkongsi dinding dengan jiran.
 • Pilihan pengubahsuaian yang terhad disebabkan struktur rumah yang berkongsi.
 • Potensi peningkatan nilai hartanah yang lebih rendah berbanding banglo.

4. Analisis Terperinci Kos Pembinaan Banglo

Banglo sering menjadi pilihan bagi mereka yang menginginkan ruang yang lebih luas, privasi, dan kemewahan. Namun, kos pembinaan banglo juga secara umumnya lebih tinggi. Berikut adalah analisis terperinci kos pembinaan banglo.

Komponen Kos Utama:

 1. Bahan Binaan: Batu-bata, simen, pasir, besi, jubin, bumbung, pintu, tingkap, kemasan dalaman yang lebih mewah, dan sistem pendingin hawa.
 2. Buruh: Buruh mahir seperti tukang batu, tukang kayu, tukang paip, tukang elektrik, dan tukang kemasan dalaman.
 3. Tanah: Kos tanah yang lebih tinggi kerana saiz tanah yang lebih besar dan lokasi yang sering kali lebih eksklusif.
 4. Lain-lain: Yuran guaman, yuran perancangan, insurans, cukai, dan kos lanskap.

Julat Harga Pembinaan:

 • Banglo kos sederhana: RM500,000 – RM1,000,000
 • Banglo kos tinggi: RM1,000,000 – RM3,000,000
 • Banglo mewah: RM3,000,000 ke atas

Harga pembinaan banglo sangat bergantung kepada lokasi, saiz tanah, keluasan binaan, dan tahap kemewahan kemasan yang dipilih.

Kelebihan Banglo:

 • Ruang dalaman dan luar yang lebih luas dan selesa.
 • Privasi yang lebih tinggi kerana tidak berkongsi dinding dengan jiran.
 • Pilihan pengubahsuaian dan pembesaran rumah yang lebih fleksibel.
 • Potensi peningkatan nilai hartanah yang lebih tinggi.

Kekurangan Banglo:

 • Kos pembinaan yang lebih tinggi berbanding rumah teres dan rumah berkembar.
 • Kos penyelenggaraan yang lebih tinggi, termasuk bil utiliti dan cukai tanah.
 • Memerlukan lebih banyak masa dan usaha untuk pengurusan dan pembersihan rumah.
 • Mungkin kurang sesuai untuk keluarga kecil atau mereka yang sering berpergian.

Berikut adalah jadual perbandingan anggaran kos pembinaan banglo mengikut saiz tanah dan keluasan binaan:

Saiz Tanah Keluasan Binaan Anggaran Kos Pembinaan
4,000 kaki persegi 2,000 kaki persegi RM500,000 – RM800,000
6,000 kaki persegi 3,000 kaki persegi RM800,000 – RM1,200,000
8,000 kaki persegi 4,000 kaki persegi RM1,200,000 – RM2,000,000
10,000 kaki persegi 5,000 kaki persegi RM2,000,000 – RM3,000,000

Nota: Anggaran kos di atas hanyalah panduan umum dan mungkin berbeza-beza bergantung kepada pelbagai faktor seperti lokasi, spesifikasi bahan binaan, dan tahap kemasan yang dipilih.


 

5. Analisis Terperinci Kos Pembinaan Rumah Berkembar

Rumah berkembar menawarkan kombinasi yang baik antara kos, ruang, dan privasi. Ia selalunya lebih murah daripada banglo tetapi lebih luas dan mewah berbanding rumah teres. Berikut adalah analisis terperinci kos pembinaan rumah berkembar.

Komponen Kos Utama:

 1. Bahan Binaan: Batu-bata, simen, pasir, besi, jubin, bumbung, pintu, tingkap, dan kemasan dalaman yang berkualiti.
 2. Buruh: Buruh mahir seperti tukang batu, tukang kayu, tukang paip, dan tukang elektrik.
 3. Tanah: Kos tanah yang sederhana kerana kepadatan unit yang lebih rendah berbanding rumah teres.
 4. Lain-lain: Yuran guaman, yuran perancangan, insurans, dan cukai.

Julat Harga Pembinaan:

 • Rumah berkembar kos sederhana: RM300,000 – RM600,000
 • Rumah berkembar kos tinggi: RM600,000 – RM1,000,000

Harga pembinaan rumah berkembar bergantung kepada lokasi, saiz, dan spesifikasi kemasan yang dipilih.

Kelebihan Rumah Berkembar:

 • Kos pembinaan yang lebih rendah berbanding banglo tetapi lebih luas daripada rumah teres.
 • Privasi yang lebih baik berbanding rumah teres kerana hanya berkongsi satu dinding sahaja.
 • Pilihan pengubahsuaian yang lebih fleksibel berbanding rumah teres.
 • Potensi peningkatan nilai hartanah yang lebih tinggi berbanding rumah teres.

Kekurangan Rumah Berkembar:

 • Kos pembinaan yang lebih tinggi berbanding rumah teres.
 • Ruang dalaman dan luar yang lebih kecil berbanding banglo.
 • Masih perlu berkongsi satu dinding dengan jiran, menyebabkan sedikit gangguan privasi.
 • Pilihan lokasi yang lebih terhad berbanding rumah teres.

Berikut adalah jadual anggaran kos pembinaan rumah berkembar mengikut keluasan binaan:

Keluasan Binaan Anggaran Kos Pembinaan
1,500 kaki persegi RM300,000 – RM450,000
2,000 kaki persegi RM400,000 – RM600,000
2,500 kaki persegi RM500,000 – RM750,000
3,000 kaki persegi RM600,000 – RM900,000

6. Perbandingan Kos Pembinaan antara Rumah Teres, Banglo, dan Rumah Berkembar

Setelah menganalisis kos pembinaan bagi setiap jenis rumah, mari kita bandingkan kos-kos ini dan faktor-faktor yang mempengaruhi perbezaan kos tersebut.

Jadual Perbandingan Kos:

Jenis Rumah Julat Harga Pembinaan
Rumah Teres RM80,000 – RM500,000
Rumah Berkembar RM300,000 – RM1,000,000
Banglo RM500,000 – RM3,000,000 dan ke atas

Dari jadual di atas, jelas bahawa banglo mempunyai julat harga pembinaan yang paling tinggi, diikuti oleh rumah berkembar dan rumah teres.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perbezaan Kos:

 1. Saiz Tanah dan Keluasan Binaan: Banglo selalunya dibina di atas tanah yang lebih luas dengan keluasan binaan yang lebih besar, menyumbang kepada kos pembinaan yang lebih tinggi.
 2. Kualiti Bahan Binaan dan Kemasan: Banglo dan rumah berkembar sering menggunakan bahan binaan dan kemasan yang lebih berkualiti dan mewah, meningkatkan kos pembinaan berbanding rumah teres.
 3. Lokasi: Banglo dan rumah berkembar selalunya dibina di kawasan yang lebih eksklusif dengan harga tanah yang lebih tinggi, manakala rumah teres sering dibina di kawasan yang lebih padat dengan harga tanah yang lebih rendah.
 4. Kos Buruh dan Kontraktor: Pembinaan banglo dan rumah berkembar mungkin memerlukan buruh mahir yang lebih khusus dan kontraktor yang lebih berpengalaman, meningkatkan kos buruh berbanding pembinaan rumah teres.
 5. Kemudahan dan Infrastruktur: Banglo dan rumah berkembar sering mempunyai kemudahan dan infrastruktur yang lebih mewah seperti sistem keselamatan, kolam renang, dan taman lanskap, menambah kepada kos pembinaan keseluruhan.

Memahami perbezaan kos ini dapat membantu bakal pembeli rumah membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan bajet dan keperluan mereka.


7. Tip-tip untuk Mengurangkan Kos Pembinaan Rumah

Walaupun kos pembinaan rumah boleh menjadi tinggi, terdapat beberapa strategi yang dapat membantu mengurangkan kos tanpa menjejaskan kualiti dan keselesaan rumah.

Pemilihan Tapak Pembinaan yang Strategik:

 • Pilih lokasi yang mempunyai harga tanah yang lebih berpatutan tanpa menjejaskan akses kepada kemudahan dan infrastruktur.
 • Pertimbangkan kawasan yang sedang membangun dengan potensi pertumbuhan yang baik untuk pelaburan jangka panjang.

Pengoptimuman Reka Bentuk Rumah:

 • Pilih reka bentuk rumah yang praktikal dan kos efektif tanpa ruang yang tidak perlu atau terlalu banyak kemasan mewah.
 • Gunakan reka bentuk yang modular dan fleksibel yang membolehkan pengubahsuaian pada masa hadapan dengan kos yang lebih rendah.

Pemilihan Bahan Binaan yang Kos Efektif:

 • Gunakan bahan binaan tempatan yang lebih murah tetapi masih berkualiti, seperti batu-bata dan jubin tempatan.
 • Pertimbangkan alternatif yang lebih menjimatkan seperti konkrit pra-tuang atau struktur keluli ringan.

Pengurusan Projek yang Cekap:

 • Pilih kontraktor yang berpengalaman dan bereputasi baik untuk mengelakkan pembaziran dan kelewatan projek.
 • Pantau kemajuan projek dengan rapi dan komunikasi dengan kerap untuk mengelakkan perubahan skop yang tidak perlu.

Berikut adalah jadual perbandingan kos bagi beberapa pilihan bahan binaan:

Bahan Binaan Kos Relatif
Batu-bata tempatan RM
Batu-bata import RM$$$
Jubin seramik tempatan RM
Jubin seramik import RM$$$
Bumbung genting konkrit RM
Bumbung genting tanah liat RM$$
Tingkap kaca biasa RM
Tingkap kaca dwilapisan RM$$

Nota: RM menandakan kos yang lebih rendah, manakala RM$$$ menandakan kos yang lebih tinggi.

Dengan mengikuti tip-tip ini dan membuat pilihan yang bijak, bakal pembeli rumah dapat mengurangkan kos pembinaan tanpa menjejaskan kualiti dan keselesaan rumah idaman mereka.

8. Kesimpulan dan Cadangan

Dalam artikel ini, kita telah membandingkan kos pembinaan bagi tiga jenis rumah utama di Malaysia: rumah teres, banglo, dan rumah berkembar. Kita telah menganalisis komponen kos utama, julat harga pembinaan, serta kelebihan dan kekurangan setiap jenis rumah.

Rumusan Perbandingan Kos:

 • Rumah teres mempunyai kos pembinaan yang paling rendah, diikuti oleh rumah berkembar dan banglo.
 • Faktor-faktor seperti saiz tanah, keluasan binaan, kualiti bahan binaan, lokasi, dan kos buruh mempengaruhi perbezaan kos antara jenis-jenis rumah ini.
 • Walaupun rumah teres mempunyai kos pembinaan yang lebih rendah, ia juga mempunyai ruang dan privasi yang lebih terhad berbanding rumah berkembar dan banglo.

Pertimbangan Penting dalam Pemilihan Jenis Rumah:

 1. Bajet: Pilih jenis rumah yang sesuai dengan kemampuan kewangan anda, dengan mengambil kira kos pembinaan, kos penyelenggaraan, dan komitmen pinjaman jangka panjang.
 2. Saiz Keluarga dan Gaya Hidup: Pertimbangkan saiz keluarga anda, keperluan ruang, dan gaya hidup untuk memilih jenis rumah yang paling sesuai.
 3. Lokasi dan Kemudahan: Pilih lokasi yang strategik dengan akses yang mudah kepada tempat kerja, sekolah, dan kemudahan awam, sambil mengimbangi kos tanah dan pembinaan.
 4. Potensi Pelaburan: Pertimbangkan potensi peningkatan nilai hartanah bagi jenis rumah yang dipilih, terutamanya jika anda merancang untuk menjual atau menyewakan rumah pada masa hadapan.

Cadangan untuk Bakal Pembeli Rumah:

 1. Lakukan penyelidikan yang menyeluruh terhadap pasaran hartanah dan kos pembinaan semasa sebelum membuat keputusan.
 2. Dapatkan nasihat daripada profesional seperti perunding hartanah, arkitek, dan kontraktor untuk mendapatkan pandangan yang lebih tepat mengenai kos dan proses pembinaan.
 3. Buat perancangan kewangan yang teliti dan realistik, dengan mengambil kira kos pembinaan, kos penyelenggaraan, dan komitmen pinjaman jangka panjang.
 4. Pertimbangkan untuk menggunakan tip-tip penjimatan kos seperti yang dibincangkan dalam artikel ini untuk mengurangkan kos pembinaan tanpa menjejaskan kualiti dan keselesaan rumah.

Dengan memahami perbezaan kos pembinaan antara rumah teres, banglo, dan rumah berkembar, serta membuat pertimbangan yang teliti berdasarkan keperluan dan kemampuan masing-masing, bakal pembeli rumah dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam memilih rumah idaman mereka.