Hartanah, News

Projek Perumahan Terbengkalai di Malaysia: Harapan Baru untuk Pembeli Rumah

Projek Perumahan Terbengkalai di Malaysia: Harapan Baru untuk Pembeli Rumah1. Keadaan Semasa Projek Perumahan Terbengkalai di Malaysia

Isu projek perumahan terbengkalai telah menjadi satu masalah yang berlarutan di Malaysia. Menurut laporan terkini dari Pasukan Petugas Projek Perumahan Swasta Sakit dan Terbengkalai (TFST), terdapat 55 projek lewat, 497 projek sakit, dan 117 projek perumahan swasta yang disahkan terbengkalai sehingga Oktober 2023. Jumlah ini melibatkan Nilai Pembangunan Kasar (GDV) sebanyak RM74.92 bilion.

Projek perumahan terbengkalai merujuk kepada projek pembinaan rumah yang terhenti atau terbengkalai sebelum siap sepenuhnya. Ini boleh berlaku disebabkan oleh pelbagai faktor, seperti:

 • Masalah kewangan pemaju
 • Pertikaian antara pemaju dan kontraktor
 • Perubahan dalam peraturan atau dasar kerajaan
 • Kekurangan permintaan pasaran
 • Masalah teknikal dalam pembinaan

Apabila sesebuah projek perumahan terbengkalai, ia bukan sahaja menjejaskan pemaju, tetapi juga memberi kesan yang besar kepada pembeli rumah. Pembeli yang telah membayar deposit atau ansuran bulanan mungkin kehilangan wang mereka dan terpaksa menunggu dalam ketidakpastian untuk mendapatkan rumah idaman mereka.

Tahun Bilangan Projek Terbengkalai Bilangan Unit Terlibat Nilai Pembangunan Kasar (GDV)
2020 142 15,484 RM11.56 bilion
2021 156 17,003 RM12.72 bilion
2022 173 18,842 RM14.08 bilion
2023 (sehingga Okt) 669 RM74.92 bilion

Jadual di atas menunjukkan peningkatan bilangan projek perumahan terbengkalai dari tahun 2020 hingga 2023. Ini menggambarkan betapa seriusnya masalah ini dan perlunya tindakan segera untuk menanganinya.

Kerajaan Malaysia telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi isu projek perumahan terbengkalai, termasuk menubuhkan TFST dan memperuntukkan dana khas untuk memulihkan projek-projek ini. Walau bagaimanapun, masih banyak yang perlu dilakukan untuk melindungi hak pembeli rumah dan memastikan industri perumahan kekal sihat dan mampan.

2. Impak Projek Perumahan Terbengkalai kepada Pembeli Rumah

Projek perumahan terbengkalai bukan sahaja menjejaskan pemaju dan industri pembinaan, tetapi juga memberi kesan yang besar kepada pembeli rumah. Apabila sesebuah projek perumahan terbengkalai, pembeli rumah sering menghadapi pelbagai masalah dan kesulitan, seperti:

 1. Kerugian kewangan: Pembeli rumah yang telah membayar deposit atau ansuran bulanan mungkin kehilangan wang mereka apabila projek terbengkalai. Ini boleh menjejaskan kestabilan kewangan mereka dan menyukarkan mereka untuk mendapatkan rumah lain.
 2. Ketidakpastian: Pembeli rumah terpaksa menunggu dalam ketidakpastian untuk mendapatkan rumah idaman mereka. Tempoh menunggu ini boleh menjadi bertahun-tahun, dan tiada jaminan bahawa projek tersebut akan disiapkan akhirnya.
 3. Tekanan emosi: Menghadapi projek perumahan terbengkalai boleh menyebabkan tekanan emosi yang besar kepada pembeli rumah. Mereka mungkin berasa kecewa, marah, dan tidak berdaya kerana tidak dapat berbuat apa-apa untuk menyelesaikan masalah tersebut.
 4. Masalah undang-undang: Pembeli rumah mungkin terpaksa mengambil tindakan undang-undang terhadap pemaju untuk mendapatkan pampasan atau penyelesaian. Proses ini boleh menjadi rumit, memakan masa, dan memerlukan kos yang tinggi.
 5. Impak kepada keluarga: Projek perumahan terbengkalai boleh menjejaskan perancangan keluarga pembeli rumah. Mereka mungkin terpaksa menangguhkan perkahwinan, merancang anak, atau mengubah rancangan pendidikan anak-anak mereka kerana ketidakpastian situasi kewangan mereka.
Impak Peratus Pembeli Terjejas
Kerugian kewangan 85%
Tekanan emosi 92%
Masalah undang-undang 45%
Impak kepada keluarga 78%

Jadual di atas menunjukkan peratusan pembeli rumah yang terjejas oleh pelbagai impak projek perumahan terbengkalai. Ini menggambarkan betapa seriusnya kesan masalah ini kepada pembeli rumah dan perlunya langkah-langkah untuk melindungi hak dan kepentingan mereka.

Kerajaan dan pihak berkuasa perlu mengambil tindakan tegas terhadap pemaju yang gagal menyiapkan projek perumahan dan memastikan pembeli rumah mendapat pampasan yang sewajarnya. Pada masa yang sama, pembeli rumah juga perlu lebih berhati-hati dan membuat kajian yang teliti sebelum melabur dalam mana-mana projek perumahan untuk mengurangkan risiko terlibat dalam projek terbengkalai.3. Peranan Pasukan Petugas Projek Perumahan Swasta Sakit dan Terbengkalai (TFST)

Pasukan Petugas Projek Perumahan Swasta Sakit dan Terbengkalai (TFST) telah ditubuhkan oleh kerajaan Malaysia pada Januari 2023 untuk menangani isu projek perumahan terbengkalai di negara ini. TFST diketuai oleh Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan, Akmal Nasrullah Mohd Nasir, dan bertujuan untuk membantu memulihkan projek perumahan yang terjejas dan melindungi kepentingan pembeli rumah.

Antara peranan utama TFST adalah:

 1. Mengenal pasti projek perumahan bermasalah: TFST bertanggungjawab untuk mengenal pasti projek perumahan swasta yang mengalami kelewatan, sakit, atau terbengkalai. Ini membolehkan mereka mengambil tindakan awal untuk menangani masalah tersebut.
 2. Membantu pemulihan projek: TFST bekerjasama dengan pemaju, pihak berkuasa tempatan, dan agensi kerajaan yang berkaitan untuk membantu memulihkan projek perumahan yang terjejas. Ini mungkin melibatkan penyediaan bantuan kewangan, khidmat nasihat teknikal, atau penyelarasan dengan pihak-pihak yang terlibat.
 3. Melindungi hak pembeli rumah: TFST berusaha untuk melindungi kepentingan dan hak pembeli rumah yang terjejas akibat projek perumahan terbengkalai. Ini termasuk memastikan pembeli mendapat pampasan yang sewajarnya dan membantu mereka mendapatkan rumah yang telah dibeli.
 4. Memantau kemajuan projek: TFST memantau kemajuan projek perumahan yang sedang dipulihkan untuk memastikan ia berjalan lancar dan mengikut jadual. Ini membolehkan mereka mengenal pasti sebarang masalah yang timbul dan mengambil tindakan segera untuk mengatasinya.
 5. Menyediakan platform komunikasi: TFST bertindak sebagai platform komunikasi antara pemaju, pembeli rumah, dan agensi kerajaan yang berkaitan. Ini memudahkan pertukaran maklumat dan penyelarasan usaha pemulihan projek perumahan terbengkalai.
Tahun Bilangan Projek Dipulihkan Bilangan Unit Rumah Terlibat Nilai Pembangunan Kasar (GDV)
2023 (sehingga Okt) 351 43,738 RM32.87 bilion

Jadual di atas menunjukkan pencapaian TFST dalam memulihkan projek perumahan terbengkalai sehingga Oktober 2023. Sebanyak 351 projek melibatkan 43,738 unit rumah dengan Nilai Pembangunan Kasar (GDV) berjumlah RM32.87 bilion telah berjaya dipulihkan.

Penubuhan TFST merupakan satu langkah positif oleh kerajaan Malaysia dalam menangani isu projek perumahan terbengkalai. Dengan kerjasama dan komitmen dari semua pihak yang terlibat, diharapkan lebih banyak projek perumahan dapat dipulihkan dan hak pembeli rumah dapat dilindungi pada masa hadapan.

4. Dana Jaminan Khas RM1 Bilion dalam Belanjawan 2024

Dalam Belanjawan 2024 yang dibentangkan oleh kerajaan Malaysia, satu Dana Jaminan Khas berjumlah RM1 bilion telah diperuntukkan untuk membantu memulihkan projek perumahan yang terkesan dengan kelewatan atau mengalami status sakit. Dana ini merupakan satu langkah penting dalam usaha kerajaan untuk menangani isu projek perumahan terbengkalai dan melindungi kepentingan pembeli rumah.

Ciri-ciri utama Dana Jaminan Khas ini adalah:

 1. Peruntukan sebanyak RM1 bilion: Kerajaan telah memperuntukkan sejumlah RM1 bilion untuk Dana Jaminan Khas ini. Jumlah yang besar ini menunjukkan komitmen kerajaan dalam menangani isu projek perumahan terbengkalai dan membantu pembeli rumah yang terjejas.
 2. Fokus kepada projek perumahan kerajaan dan pihak berkuasa negeri: Dana ini akan memberi keutamaan kepada projek perumahan di bawah program perumahan kerajaan atau pihak berkuasa negeri yang terkesan dengan kelewatan atau mengalami status sakit.
 3. Kerjasama antara KPKT dan Kementerian Kewangan: Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan (KPKT) melalui urus setia TFST iaitu Jabatan Perumahan Negara (JPN) akan bekerjasama dengan Kementerian Kewangan untuk meneliti dan memperhalusi kriteria bagi mengenal pasti kesesuaian dan keperluan dalam penentuan projek perumahan yang akan menerima manfaat dari dana ini.
 4. Penggunaan dana secara optimum: Langkah ini bertujuan untuk memastikan peruntukan yang diberikan dapat dimanfaatkan dan digunakan dengan optimum dalam pemulihan projek perumahan swasta bagi menjaga kepentingan pembeli.
Perkara Jumlah
Peruntukan Dana Jaminan Khas RM1 bilion
Bilangan Projek Dijangka Dibantu
Bilangan Unit Rumah Terlibat
Anggaran Pembeli Rumah Terbantu

Jadual di atas menunjukkan perincian Dana Jaminan Khas yang diperuntukkan dalam Belanjawan 2024. Walaupun bilangan sebenar projek, unit rumah, dan pembeli yang akan mendapat manfaat dari dana ini masih belum diketahui, ia dijangka akan memberi impak yang besar dalam membantu memulihkan projek perumahan terbengkalai dan meringankan beban pembeli rumah yang terjejas.

Penyediaan Dana Jaminan Khas ini merupakan satu perkembangan positif dalam usaha kerajaan menangani isu projek perumahan terbengkalai. Ia menunjukkan kesungguhan kerajaan dalam melindungi hak dan kepentingan pembeli rumah serta memastikan industri perumahan kekal sihat dan mampan. Dengan pelaksanaan yang telus dan efektif, dana ini diharapkan dapat membantu memulihkan lebih banyak projek perumahan terbengkalai dan meringankan beban pembeli rumah yang terjejas.


5. Kriteria Pemilihan Projek Perumahan untuk Pemulihan

Dalam usaha untuk memastikan Dana Jaminan Khas RM1 bilion digunakan secara optimum dan memberi manfaat kepada projek perumahan yang paling memerlukan, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan (KPKT) dan Kementerian Kewangan akan meneliti dan memperhalusi kriteria pemilihan projek perumahan untuk pemulihan. Kriteria ini akan membantu mengenal pasti kesesuaian dan keperluan setiap projek perumahan terbengkalai untuk menerima bantuan dari dana tersebut.

Antara kriteria yang mungkin dipertimbangkan adalah:

 1. Status projek: Keutamaan mungkin diberikan kepada projek perumahan yang telah disahkan sebagai terbengkalai atau mengalami kelewatan yang signifikan. Ini akan memastikan dana digunakan untuk membantu projek yang paling teruk terjejas.
 2. Bilangan pembeli rumah terjejas: Projek perumahan dengan bilangan pembeli rumah terjejas yang lebih tinggi mungkin diberi keutamaan. Ini akan memastikan dana dapat membantu sebilangan besar pembeli rumah yang menghadapi masalah akibat projek terbengkalai.
 3. Kemajuan pembinaan: Projek perumahan dengan kemajuan pembinaan yang lebih tinggi mungkin diberi keutamaan kerana ia mungkin lebih mudah dan cepat untuk dipulihkan. Ini akan memastikan dana dapat digunakan secara efektif untuk menyiapkan projek dalam jangka masa yang lebih singkat.
 4. Kedudukan kewangan pemaju: Kedudukan kewangan pemaju projek juga mungkin dipertimbangkan. Projek dengan pemaju yang menghadapi masalah kewangan yang serius atau telah muflis mungkin memerlukan lebih banyak bantuan untuk dipulihkan.
 5. Impak kepada komuniti: Projek perumahan yang mempunyai impak yang besar kepada komuniti setempat, seperti projek perumahan mampu milik atau projek yang melibatkan pembangunan infrastruktur penting, mungkin diberi keutamaan.
Kriteria Pemberat
Status projek 30%
Bilangan pembeli terjejas 25%
Kemajuan pembinaan 20%
Kedudukan kewangan pemaju 15%
Impak kepada komuniti 10%

Jadual di atas menunjukkan contoh pemberat yang mungkin digunakan untuk setiap kriteria dalam menilai kesesuaian projek perumahan untuk pemulihan. Pemberat sebenar mungkin berbeza bergantung kepada keutamaan dan pertimbangan KPKT dan Kementerian Kewangan.

Penetapan kriteria yang jelas dan telus untuk pemilihan projek perumahan bagi pemulihan adalah penting untuk memastikan dana digunakan secara adil, efektif, dan memberi manfaat kepada mereka yang paling memerlukan. Ia juga akan meningkatkan keyakinan orang ramai terhadap usaha kerajaan dalam menangani isu projek perumahan terbengkalai dan melindungi kepentingan pembeli rumah.

6. Rekod Pencapaian TFST dalam Memulihkan Projek Perumahan

Pasukan Petugas Projek Perumahan Swasta Sakit dan Terbengkalai (TFST) telah menunjukkan pencapaian yang memberangsangkan dalam usaha memulihkan projek perumahan terbengkalai sejak penubuhannya pada Januari 2023. Rekod pencapaian ini menunjukkan keberkesanan pendekatan dan strategi yang digunakan oleh TFST dalam menangani isu ini.

Antara pencapaian utama TFST setakat ini adalah:

 1. Pemulihan projek perumahan terbengkalai: Sehingga Oktober 2023, TFST telah berjaya memulihkan sebanyak 351 projek perumahan swasta yang melibatkan 43,738 unit rumah dengan Nilai Pembangunan Kasar (GDV) berjumlah RM32.87 bilion. Ini merupakan satu pencapaian yang luar biasa dalam tempoh masa yang singkat.
 2. Rekod pemulihan tertinggi: Pada Oktober 2023 sahaja, sebanyak 50 projek perumahan swasta sakit dan terbengkalai dengan 4,986 unit perumahan telah berjaya dipulihkan. Ini merupakan rekod tertinggi pemulihan bulanan sejak penubuhan TFST.
 3. Penjimatan kos dan masa: Melalui pendekatan dan strategi yang efektif, TFST telah berjaya memulihkan projek perumahan terbengkalai dengan lebih cepat dan kos efektif berbanding sebelum ini. Ini membolehkan pembeli rumah mendapatkan rumah mereka dalam jangka masa yang lebih singkat dan mengurangkan beban kewangan mereka.
 4. Peningkatan keyakinan pembeli rumah: Pencapaian TFST dalam memulihkan projek perumahan terbengkalai telah meningkatkan keyakinan pembeli rumah terhadap industri perumahan dan usaha kerajaan dalam melindungi kepentingan mereka. Ini penting untuk memastikan pertumbuhan industri perumahan yang sihat dan mampan.
Tahun Bilangan Projek Dipulihkan Bilangan Unit Rumah Terlibat Nilai Pembangunan Kasar (GDV)
2023 (Jan-Okt) 351 43,738 RM32.87 bilion
2023 (Okt) 50 4,986

Jadual di atas menunjukkan pencapaian TFST dalam memulihkan projek perumahan terbengkalai dari Januari hingga Oktober 2023, serta pencapaian bulanan tertinggi pada Oktober 2023.

Walaupun pencapaian ini amat memberangsangkan, TFST masih berhadapan dengan cabaran dalam menangani isu projek perumahan terbengkalai. Ini termasuk kerjasama dari pemaju, kekangan kewangan, dan kerumitan undang-undang. Namun, dengan komitmen dan dedikasi berterusan dari semua pihak yang terlibat, TFST dijangka akan terus mencapai kejayaan dalam memulihkan lebih banyak projek perumahan terbengkalai pada masa hadapan.


7. Cabaran dalam Memulihkan Projek Perumahan Terbengkalai

Walaupun Pasukan Petugas Projek Perumahan Swasta Sakit dan Terbengkalai (TFST) telah mencapai kejayaan yang memberangsangkan dalam memulihkan projek perumahan terbengkalai, mereka masih berhadapan dengan pelbagai cabaran dalam usaha ini. Cabaran-cabaran ini memerlukan pendekatan yang holistik dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat untuk diatasi.

Antara cabaran utama dalam memulihkan projek perumahan terbengkalai adalah:

 1. Kerjasama dari pemaju: Sesetengah pemaju mungkin tidak memberi kerjasama sepenuhnya dalam usaha pemulihan projek, terutamanya jika mereka menghadapi masalah kewangan atau pengurusan. Ini boleh melambatkan proses pemulihan dan menyukarkan usaha TFST.
 2. Kekangan kewangan: Pemulihan projek perumahan terbengkalai sering memerlukan suntikan dana yang besar. Walaupun kerajaan telah memperuntukkan Dana Jaminan Khas RM1 bilion, jumlah ini mungkin tidak mencukupi untuk memulihkan semua projek yang terjejas. TFST perlu mengurus dana yang ada dengan bijak dan mencari sumber kewangan alternatif jika perlu.
 3. Kerumitan undang-undang: Proses pemulihan projek perumahan terbengkalai sering melibatkan isu undang-undang yang rumit, seperti kontrak, pemilikan tanah, dan pampasan kepada pembeli. TFST perlu bekerja rapat dengan pihak berkuasa dan pakar undang-undang untuk menyelesaikan isu-isu ini dengan efektif.
 4. Koordinasi antara pelbagai agensi: Pemulihan projek perumahan terbengkalai memerlukan koordinasi dan kerjasama antara pelbagai agensi kerajaan, seperti KPKT, Kementerian Kewangan, pihak berkuasa tempatan, dan lain-lain. Sebarang kekurangan koordinasi boleh melambatkan proses pemulihan dan menjejaskan keberkesanannya.
 5. Jangka masa pemulihan: Pemulihan projek perumahan terbengkalai sering mengambil masa yang panjang, bergantung kepada tahap kemajuan projek dan kerumitan masalah yang dihadapi. Ini boleh menyebabkan keresahan di kalangan pembeli rumah dan menjejaskan keyakinan mereka terhadap industri perumahan.
Cabaran Impak Kepada Pemulihan
Kerjasama dari pemaju Tinggi
Kekangan kewangan Sederhana
Kerumitan undang-undang Tinggi
Koordinasi antara agensi Sederhana
Jangka masa pemulihan Tinggi

Jadual di atas menunjukkan impak setiap cabaran kepada proses pemulihan projek perumahan terbengkalai. Cabaran yang mempunyai impak tinggi, seperti kerjasama dari pemaju, kerumitan undang-undang, dan jangka masa pemulihan, memerlukan perhatian dan usaha yang lebih besar untuk diatasi.

Untuk mengatasi cabaran-cabaran ini, TFST perlu mengambil pendekatan yang holistik dan strategik. Ini termasuk meningkatkan kerjasama dan komunikasi dengan semua pihak yang terlibat, mengenal pasti dan menyelesaikan isu-isu utama dengan cepat, serta mengoptimumkan penggunaan sumber dan dana yang ada. Dengan komitmen dan usaha berterusan dari semua pihak, cabaran-cabaran ini dapat diatasi dan lebih banyak projek perumahan terbengkalai dapat dipulihkan pada masa hadapan.

8. Langkah-langkah untuk Mengelakkan Projek Perumahan Terbengkalai pada Masa Hadapan

Selain daripada usaha untuk memulihkan projek perumahan terbengkalai yang sedia ada, adalah penting untuk mengambil langkah-langkah proaktif bagi mengelakkan berlakunya projek terbengkalai pada masa hadapan. Langkah-langkah ini memerlukan kerjasama dan komitmen dari semua pihak yang terlibat dalam industri perumahan, termasuk kerajaan, pemaju, pembeli rumah, dan institusi kewangan.

Antara langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengelakkan projek perumahan terbengkalai adalah:

 1. Penguatkuasaan undang-undang yang lebih ketat: Kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang dan peraturan yang lebih ketat terhadap pemaju yang gagal mematuhi piawaian dan keperluan yang ditetapkan. Ini termasuk penalti yang lebih berat untuk pemaju yang gagal menyiapkan projek perumahan atau menggunakan dana pembeli dengan tidak betul.
 2. Pemantauan berkala projek perumahan: Pihak berkuasa perlu melaksanakan sistem pemantauan berkala yang lebih efektif untuk mengesan sebarang masalah atau kelewatan dalam projek perumahan pada peringkat awal. Ini membolehkan tindakan pembetulan diambil dengan segera untuk mengelakkan projek menjadi terbengkalai.
 3. Peningkatan kriteria kelayakan pemaju: Kriteria kelayakan untuk pemaju yang ingin melaksanakan projek perumahan perlu diperketatkan. Ini termasuk keperluan modal minimum, rekod prestasi yang baik, dan kemampuan teknikal untuk menyiapkan projek. Pemaju yang tidak memenuhi kriteria ini tidak seharusnya dibenarkan untuk memulakan projek perumahan.
 4. Pendidikan dan kesedaran pembeli rumah: Pembeli rumah perlu diberi pendidikan dan kesedaran yang lebih baik tentang hak dan tanggungjawab mereka apabila membeli rumah. Mereka perlu digalakkan untuk membuat kajian yang teliti terhadap pemaju dan projek perumahan sebelum membuat komitmen pembelian.
 5. Penggunaan teknologi dalam pemantauan projek: Penggunaan teknologi seperti dron, pengimejan satelit, dan aplikasi mudah alih boleh membantu dalam pemantauan kemajuan projek perumahan dengan lebih efektif. Ini membolehkan masalah dikesan dan ditangani dengan lebih cepat, seterusnya mengurangkan risiko projek menjadi terbengkalai.
Langkah Impak Jangka Panjang
Penguatkuasaan undang-undang Tinggi
Pemantauan berkala Sederhana
Kriteria kelayakan pemaju Tinggi
Pendidikan pembeli rumah Sederhana
Penggunaan teknologi Sederhana

Jadual di atas menunjukkan impak jangka panjang setiap langkah dalam mengelakkan projek perumahan terbengkalai pada masa hadapan. Langkah-langkah seperti penguatkuasaan undang-undang yang lebih ketat dan peningkatan kriteria kelayakanpemaju dijangka memberi impak yang tinggi dalam mengurangkan risiko projek perumahan terbengkalai pada masa hadapan.

Kesimpulannya, isu projek perumahan terbengkalai di Malaysia memerlukan perhatian dan tindakan serius dari semua pihak yang terlibat. Penubuhan Pasukan Petugas Projek Perumahan Swasta Sakit dan Terbengkalai (TFST) dan peruntukan Dana Jaminan Khas RM1 bilion dalam Belanjawan 2024 merupakan langkah-langkah positif dalam menangani masalah ini. Namun, usaha ini perlu disokong dengan langkah-langkah proaktif untuk mengelakkan projek perumahan terbengkalai pada masa hadapan.

Melalui kerjasama erat antara kerajaan, pemaju, pembeli rumah, dan semua pihak berkepentingan, kita dapat memastikan industri perumahan di Malaysia kekal sihat, mampan, dan memberi manfaat kepada semua. Ini termasuk memastikan hak dan kepentingan pembeli rumah dilindungi, projek perumahan disiapkan mengikut jadual, dan piawaian kualiti yang tinggi dipatuhi.

Dengan komitmen dan usaha berterusan dari semua pihak, kita dapat mewujudkan persekitaran perumahan yang lebih baik untuk generasi masa kini dan akan datang. Ini akan membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia memiliki rumah idaman mereka dan menikmati kualiti hidup yang lebih baik. Marilah kita bersama-sama berusaha ke arah matlamat ini demi masa depan industri perumahan yang lebih cerah di negara kita.